Ještě jednou k Personal servisu (Puls z 8.8., str. 4)

Zkusíme-li se na problém volných pracovních míst podívat očima paragrafů, zjistíme, že §19 odst. 2) zákona 1/1991 Sb. o zaměstnanosti říká:

Zaměstnavatel oznamuje do pěti kalendářních dnů příslušnému úřadu práce volná pracovní místa a jejich charakteristiku a neprodleně, nejpozději do pěti kalendářních dnů, oznamuje i obsazení těchto míst. Volnými pracovními místy se rozumí nově vytvořená nebo uvolněná pracovní místa, na která zaměstnavatel zamýšlí získat zaměstnance.

Tolik řeč práva. Bohužel je u nás tento zákon zcela běžně porušován (stačí si vzít inzeráty s nabídkami zaměstnavatelů v novinách a porovnat je s nabídkou na úřední desce úřadu práce - zaručeně tam drtivá většina z nich nebude) a prstíky kontrolního oddělení úřadu práce jsou na tyto případy zřejmě krátké. Pokud by totiž povinné oznamování všech uvolněných míst příslušnému úřadu práce zaměstnavatelé důsledně dodržovali, mohli by si všichni potenciální zájemci o práci či její změnu sami hledat nové místo (bezplatně) tam a firma, jakou je PhDr. Michal Scigiel - PERSONAL SERVIS by nutně musela rychle zkrachovat, protože by o své statisíce, vybírané po stovce od těch, kteří většinou vůbec nemají na rozdávání, nutně záhy přišla.

Příklad této firmy je pouze jen jedním z těch, že zvlášť otrlí jedinci můžou i dnes klidně rejžovat na neúctě k právu (jinam totiž zatím podnikání této firmy v oblasti "zprostředkování práce" nejsem schopen zařadit).
Zopakujme si, co tato firma vlastně poskytuje: za 100Kč vás na rok zařadí do své databáze a pokud se údaje, které jste napsali, budou shodovat s požadavkem některého ze zájemců z řad zaměstnavatelů, předá mu PERSONAL SERVIS na vás kontakt. Při uváděném počtu 4000 zájemců v databázi získá PhDR. Michal Scigiel jen od osob, které se zaregistrují, 400 tisíc korun ročně (jeden by až zamáčkl slzu lítosti, že je to za roční provoz jediného počítače tak strašně málo, že si - jak se píše v závěru článku - chudák musí ještě přivydělávat obchodní, reklamní a zprostředkovatelskou činností). Jiné personální agentury (např. všechny, pracující na internetu) zájemce o nové zaměstnání do svých databází zařazují zásadně zdarma a ještě jim nejrůznějším způsobem pomáhají při hledání uplatnění (např. poradí, jak máte napsat životopis, jak se chovat u přijímacího pohovoru, sami vám nabídnou volná místa, která mají ve své evidenci atd.), ale především u nich všechny náklady na hledání vhodného nového uchazeče platí zásadně jeho budoucí zaměstnavatel.

Jaromír Suchý