Stanovisko k textu pana Šťastného:

Součástí stránek Voříška (www.vorisek.cz) je i "Návod" k jejich použití. V něm se zavazuji, že
vyjdu vstříc každému, kdo mě upozorní na jakékoliv nepravdivé nebo pravdu zkreslující údaje,
pokud na ně na stránkách tohoto serveru narazí. (Vím, že nikdo není neomylný, proto budu naopak
velmi rád, když mi tak kdokoliv pomůže případné chyby či nepřesnosti odstranit.) A samozřejmě
- pokud o to dotyčný stojí - jsem ochoten za každou takovou svoji chybu či nepřesnost připojit
i omluvu.
Platí to samozřejmě i pro moje stránky, týkající se festivalu Zámostí. Pan Šťastný však nikdy
nic konkrétního, co na nich považuje za nepravdivé či pravdu zkreslující, neuvedl, a nemám
proto zatím důvod něco opravovat či mazat.
Jsem přesvědčen, že čtenáři serveru Zámostí jsou dostatečně vyspělí na to, aby si dokázali
udělat vlastní názor na Voříška, a na to, co píše o Zámostí, sami.
5.12.2000

Jaromír Suchý, provozovatel serveru Voříšek - www.vorisek.cz