Voříšek
občasník pro Okříšky a okolí
Základní informace | Mapa | Statistiky | Vyhledávání | Služby | Kontakt
Hlavní rubriky:
Komentáře  [80]
Místní zajímavosti [3]
Co se děje v okolí [1]
Dokumenty [16]
Blog [10]
Webtipy [1]
Věřte - nevěřte (JPP) [8]

Archiv Voříška
z let 1999-2003
[168]

Seznam serverů
z okolí Okříšek


Spřízněné stránky:
Můj Lanškroun
Náš Liberec
Nerátky.cz (Neratovice)
Novojičínský Samizdat
Otevřené Úvaly
Radniční listy (opozice K.Vary)

Další oblíbené stránky

Stránky, týkající se zajímavých kulturních aktivit z okolí:
Fru Fru
Klub B Třebíč
Jezerel Thc
Zámostí - festival v Třebíči

Hlavní strana > Archiv 1999 - 2003 > Spižírna

O "nesmyslech" ve Voříškovi

Nejaktivnějším z čtenářů Voříška (pokud jde o reakce na články) je pan Zdeněk Ryšavý, radní Okříšek. Reaguje občas na údajné "nesmysly", které v něm vidí.

Pusťte na ně Voříška - a nebo spíš na něj? (18.3.1999)
Odpověď na "Pusťte na ně Voříška" (21.3.1999)
Ze Zpravodaje z Okříšek 1/1999 (21.3.1999)
Z návštěvní knihy Voříška I. (16.3.2001)
Odpověď na zápis z návštěvní knihy I. (18.3.2001)
Z návštěvní knihy Voříška II. (19.3.2001)
Odpověď na zápis z návštěvní knihy II. (19.3.2001)
Otevřený dopis pana Ryšavého (21.12.2001)
Odpověď na otevřený dopis (21.12.2001)Protože ale většina současných čtenářů v době, které se tento spor týká, asi ještě Voříška nečetla, dovolím si zopakovat tehdejší situaci: Voříšek vycházel pravidelně každých 10 dní, psalo se v něm většinou pouze o dění v Okříškách a jeho součástí byly i stránky dětského přírodovědného oddílu Vydry. Pro ukázku jsou ještě nějaké zbytky z tehdejší doby zde. Tam by měly být i texty, kterých se některé připomínky týkají, ale dnes už pro svou malou aktuálnost nejsou ani součástí tohoto archivu.

Tehdy (18.3.1999) mi přišel názor pana Zdeňka Ryšavého, který jsem neprodleně zveřejnil:


Pusťte na ně Voříška - a nebo spíš na něj?
 
Římský císař Nero neměl rád křesťany. Proto je obvinil z požáru Říma a nechal je nahnat do arény. Potom už jen stačilo rozkázat: "Pusťte na ně lvy" a měl pokoj. Okříšští zastupitelé sice nezapálili svoji obec, přesto je pan ing. Suchý nemá rád (snad že mezi ně nebyl v komunálních volbách zvolen?). A protože není císař vlastnící kočkovité šelmy, pouští na nás alespoň psa Voříška. Je to sice potvora nevzhledná, skvrnitá a vychrtlá, štěkat však umí pořádně. Co na tom, že většinou nesmysly. Například ten v závěru každého čísla - Jaromír Suchý a ostatní uvedení autoři. Zatím tam žádný jiný autor uvedený nebyl. Abych tuto chybu napravil, a nejen ji, rozhodl jsem se napsat pár slov k obsahu časopisu. Jinak by si totiž musel náhodný čtenář myslet, že Okříšky jsou něco mezi kolumbijským Medellinem a sicilským Palermem. A ono je to ve skutečnosti všechno trochu (spíš hodně) jinak.

Čím začít. Snad nejlépe hned první stránkou, kde se často vyskytuje věta typu "Nic zvláštního se u nás nestalo." Podle autora se zřejmě něco děje jen tehdy, když je to hodno jeho kritiky. Ale život v obci běží pořád a stále se něco děje. Pravidelně zasedá obecní rada, rozjíždějí se komise, pokračuje stavba dvanáctibytovky, uskutečnily se čtyři plesy, proběhlo slavnostní vyřazení vojáků v záloze, hokejisté hráli úspěšně okresní soutěž, fotbalisté zahájili přípravu na novou sezónu, naši divadelníci absolvovali řadu představení v širokém okolí atd. Chce to jen se dívat kolem sebe a nehledat pouze negativa. Ale pan Suchý zřejmě pochytil mnoho ze zpravodajství televize Nova, kde jen katastrofická zpráva je zajímavá zpráva.

V článku Jak jsme si v Okříškách volili zastupitelstvo, bagatelizuje autor to, že v obci je všude zavedena voda, plyn, elektrika, kabelovka. Jistě, na konci 20. století by to měla být samozřejmost, ale kolik je jen v našem okolí obcí, které nemají ani tyto základní věci. Možná by si měl zkusit v takové obci chvíli žít, aby lépe ocenil výhody Okříšek. To, že výsledky voleb nebyly ihned vyvěšeny na nástěnce je sice chyba, ale dostatečně ji již vysvětlil předseda místní volební komise na prvním zasedání obecního zastupitelstva. Výsledky voleb to však rozhodně ovlivnit nemohlo. Na problematiku navazuje článek Jak jsme si v Okříškách volili starostu a radní. V něm se pan Suchý pozastavuje nad tím, že před ustavujícím zasedáním se zvolení zastupitelé sešli, aby připravili průběh jednání. Je snad zcela normální, že před tak významnou událostí je potřeba seznámit se se zákonem o obcích, domluvit technické a procedurální otázky, aby potom při jednání nedocházelo ke zmatkům. Jak kdo bude hlasovat se samozřejmě na této schůzce nedomlouvalo, k jednáním mezi stranami však po volbách docházelo. Ale to je přece naprosto běžná věc. Nebo si snad pan Suchý myslí, že po zvolení nového parlamentu se poslanci sejdou a teprve při jednání sněmovny se dohadují, kdo bude předseda parlamentu a kdo premiér? V dalším odstavci kritizuje autor to, že žádná strana neměla předvolební kampaň. Byl to však mimo jiné i zástupce ODS (za kterou ing. Suchý kandidoval), kdo se při setkání stran postavil proti kampani v kabelové televizi i tzv. kulatým stolům.

K negativnímu hodnocení minulé rady (a celého zastupitelstva) jen v bodech, co se udělalo za minulé volební období:
- čistírna odpadních vod
- dokončení vodovodu a kanalizace
- dokončení plynofikace
- zdravotní středisko s lékárnou a pěti byty
- zateplení tří obecních bytovek s nástavbou šesti bytů
- zahájení výstavby dvanáctibytovky
- nové veřejné osvětlení v části Staré osady
- kabelová televize s místním studiem
- veřejné osvětlení do Přibyslavic
- orientační systém v obci
- přístřešek hasičské techniky
- nové chodníky na Masarykově ul. a do Cihelny
- nová knihovna v ZŠ
- přestavba budovy OÚ
a řada drobnějších akcí včetně oprav chodníků a překopů silnic (v rámci možností).
V neinvestiční oblasti je to například:
- zavedení Programů podpory rozvoje kultury a sportu
- pravidelné vydávání Zpravodaje z Okříšek
- oslavy 625. let obce v roce 1996
- zavedení nového systému sběru a likvidace odpadů
- zpracování dlouhodobých koncepcí výstavby obce, podpory hospodářského rozvoje, podpory kultury a sportu a opět řada dalších věcí, považovaných již mnohdy za samozřejmost. Ať čtenář sám posoudí z tohoto neúplného výčtu, zda pracovalo minulé zastupitelstvo natolik špatně. Voliči jeho práci zhodnotili a podle ní i hlasovali. Výsledek byl, že ze sedmi znovu kandidujících zastupitelů zvolili čtyři (všechno členové minulé rady), kteří se počtem preferenčních hlasů umístili na 1., 2., 3. a 7. místě. Získali tak zhruba 2,5 - 4x více hlasů než kritik pan Suchý. Ke způsobu voleb radních snad jen tolik, že systém nebyl vybrán volební komisí nejšťastněji a pro méně znalé diváky mohl působit nepřehledně. Z hlediska regulernosti je ale logické, že při volbě tří radních má každý zastupitel tři hlasy, takže pokud první tři kandidáti získali 10 - 11 hlasů, nemohl již být čtvrtý zvolen. To je, jak se říká, selským rozumem jasné.

Zajímavé odpovědi nabízel test Jak se pozná bohatá a šťastná vesnice. Opravdu je pro bývalého "zeleného" představa štěstí spojena s mercedesy a obrovskými domy? Zvláštní. Stejně jako představa budovy obecního úřadu coby paláce. Nevím, Saddámovi by se asi takový palác nelíbil. Je pravda, že v budově již nejsou ordinace a došlo k přestavbě. Vzpomeňme si však, jak to dřív na obci vypadalo - v každé kanceláři dva lidé, všude plno skříní a šanonů, takže příchozí občan si neměl ani kam sednout, o diskrétnosti jednání nemluvě. Po dokončení celé přestavby bude mít každý zaměstnanec svoji kancelář, což se projeví v lepších podmínkách na práci. A to je přece přínosem i pro občany. Navíc v budově je také obřadní síň, zasedací místnost, studio kabelové televize, sklad CO, kopírování pro veřejnost. Své dny zde má Okresní správa sociálního zabezpečení, notářka, pojišťovna apod. V tomto volebním období chceme zrealizovat ideu "otevřeného úřadu" - umožnit využívání prostor i pro spolky, kurzy apod., zřídit v jedné místnosti informační centrum. Využití je tedy široké, což v případě paláců většinou nebývá.

Ne zcela originální je článek věnovaný nakládání s komunálními odpady. Jeho větší část vyšla v září v Horáckých novinách, tehdy však pod značkou JPP. Značky se mění, obsah zůstává. Již počáteční tvrzení, že starý systém fungoval ke všeobecné spokojenosti obyčejných občanů vyvrací výsledky listopadové ankety. V ní 55,4% respondentů hodnotí nový systém jako lepší, 16 % jako stejný a jen 12,5% jako horší (zbytek neví). Podotýkám, že ankety se zúčastnila jedna čtvrtina občanů, takže výsledky mají dobrou vypovídací schopnost. A komu starý systém nejvíce vyhovoval - no asi těm, kteří popelnici vůbec neměli, což bylo přes polovinu domácností. Nyní ji již mají takřka všichni na až asi 30 domácností a ty musí prokazovat, jak odpad likvidují. To by mělo ekologicky myslícího člověka, za jakého pana Suchého považuji, těšit. Kupodivu tomu tak není. K výši poplatků - opravdu je dosti vysoká, ale náklady rostou všude. I tak obec zhruba třetinu nákladů dotuje. Z toho plyne, že u starého systému to bylo ještě více. A když obec něco dotuje, jedná se opět o peníze občanů, které by jinak mohly být využity na jiné potřeby obce, kterých není málo. A malé počítání - 240 korun ročně na osobu = 20 korun měsičně, což jsou např. dvě piva či půl krabičky cigaret. Ruku na srdce, nevyhodíme často mnohem vyšší částky za úplné hlouposti? A ke zmiňované originálnosti okříšského systému - stejný mají např. v Jaroměřicích, Jemnici, Hrotovicích. Jen poplatky mají ještě o něco vyšší než my. Otázka týdenního či čtrnáctidenního svozu nás opravdu trápí a hledáme řešení. Není to však jednoduché, protože ekonomická kritéria jsou neúprosná. Další svoz nebezpečného odpadu se uskuteční zrovna v těchto dnech, což si myslím že, zcela postačuje, neboť těchto odpadů v domácnosti vzniká minimum.

Závěrem jenom několik nepřesností v informaci o druhém zasedání obecního zastupitelstva. Hlasování č. 5 bylo o tom, zda obec přispěje sestrám Mižigarovým finanční částkou a č. 8 bylo pouze o záměru prodat pozemek, částka 350,- Kč/m2 byla uvedena jen jako příklad posledního podobného prodeje. Cenu navrhne finanční komise a schvalovat se bude až na příštím zasedání. Přetížen prací není jen starosta, ale celý úřad. Protože jsem funkci místostarosty vykonával v minulém období, můžu potvrdit, že u obce velikosti Okříšek by měla být tato funkce jednoznačně uvolněná. Při velkém rozsahu úkolů ji nelze vykonávat po zaměstnání tak, jak si to vyžaduje. Proto jsem již v minulém volebním období, na základě vlastní zkušenosti, doporučoval ji napříště zřídit jako uvolněnou. Pro porovnání, v obcích zhruba naší velikosti - Brtnice, Luka nad Jihlavou či Hrotovice mají všude buď tajemníka či uvolněného místostarostu, někde i oboje. Příslušnost k VÚSC Jihlava či Brno není zastupitelům lhostejná. Protože však nejsou určeny ani kompetence, ani finanční zdroje budoucích regionů, nelze se nyní zodpovědně rozhodovat. Jinak se ale již minulé zastupitelstvo přiklonilo k Jihlavě a stejný názor měli i občané v anketě.

Malá úvaha úplně na závěr ...
Mé seznámení s internetovým časopisem Voříšek bylo hlavně udivující. I když jsem po čtyřech letech v zastupitelstvu na ledacos zvyklý a nebyl jsem proto šokován tolik, jako někteří noví kolegové, přesto si kladu otázku, proč to ten člověk dělá. Proč píše věci, které jsou částečně či zcela nepravdivé, proč, jak se lidově říká "kydá hnůj". Má to snad být pomsta za to, že nebyl zvolen? Ale v tom případě by měl hledat vinu hlavně u sebe, proč nedokázal přesvědčit voliče, aby mu dali svůj hlas. A není to asi otázka, jak si myslí, za kterou stranu kandidoval. Vždyť komunální volby jsou hlavně o lidech, ne o stranách. Měl by si uvědomit, že svojí "kritikou" neškodí jen těm 15 zastupitelům, ale celé obci. Jaké ji vytváří image? Vždyť Internet je dnes médiem, které hlavně v hospodářské sféře nabývá na významu. Vezměme si příklad investora, který má zájem např. postavit nový výrobní závod - pro obec jistě vítaný zdroj příjmů, pro lidi možnost zaměstnání. Pokud bude hledat vhodnou obec na Internetu, co se dozví o Okříškách? Myslím si, že kdybych já byl ten podnikatel a přečetl si Voříška, budu od Okříšek utíkat, až se za mnou bude prášit. A pro jistotu vytrhnu z autoatlasu i list s polohou téhle obce. Domníváte se, pane Suchý, že Vám za takovouhle "reklamu" spoluobčané poděkují?

Když si po sobě čtu předcházející řádky, říkám si, že bych již měl končit, protože jsem se nějak rozjel. Ale ono opravdu věcí, ke kterým se člověk musí vyjádřit, je v textech ing. Suchého mnoho. Vím, že má slova jsou místy velmi tvrdá. Ale na druhou stranu, ony se články ve Voříškovi s cílem svých útoků taky nemazlí. Samozřejmě, pan Suchý má, jako každý, právo na svoje názory i na kritiku. To je demokracie. Ale měla by to být kritika konstruktivní. Bohužel, ta konstruktivnost, nějaký návrh, jak konkrétní problém řešit, to jaksi chybí. Proto musí mít také druhá strana prostor pro svoje stanovisko, neboť i to je demokracie. A tak si budem demokraticky vyměňovat názory a třeba je i probereme u piva. Snad to něco pozitivního přinese. Hlavně, že tu možnost diskuze máme. A abych tedy zakončil optimisticky, doufám, že i díky nejvýznamější události těchto dnů - našemu vstupu do NATO - ji budeme mít už napořád.
 
Zdeněk Ryšavý, Okříšky
radní (ČSSD)


Příspěvek pana Ryšavého mi tehdy udělal docela radost a byl jsem rád, že Voříška někdo bere vážně a že mám nějakou zpětnou vazbu na svou práci. Odpověděl jsem mu tehdy:


"Co na tom, že většinou nesmysly. Například ten v závěru každého čísla - Jaromír Suchý a  ostatní uvedení autoři. Zatím tam žádný jiný autor uvedený nebyl."

Asi Vám unikla např. stránka dětského oddílu Vydry, která má také své autory, ale především drobné © před textem, který jste citoval. Tím jsem chtěl nenápadně naznačit, že všechny autorské příspěvky, grafika či zvuky ve Voříškovi jsou chráněny autorským zákonem a jemu (tedy souhlasu autorů v případech, které zákon ošetřuje) podléhá také jejich další šíření či kopírování.

"kde se často vyskytuje věta typu "Nic zvláštního se u nás nestalo.""

V sedmi číslech Voříška, které do napsání Vašeho příspěvku vyšly, se tato věta vyskytla pouze 2x. Připouštím ale, že zvolená formulace není moc šťastná a už ji používat nebudu. Těžko můžu psát o zasedání obecní rady či komisí, když jejich zasedání nejsou veřejná (to byste jako radní mohl vědět) a jejich výsledky se můžu dozvědět jen 1x za čtvrt roku na zasedání zastupitelstva. Fotbalistům, hokejistům a všem spolkům jsem možnost informování o jejich činnosti nabízel (pokud mi je dodají) a pravidelní čtenáři ví, že ve Voříškovi byly postupně i informace o všech čtyřech plesech. Zvláštní kapitola je divadelní soubor Sokola, který možnost presentace svých představení ve Voříškovi přímo odmítl (a můj zcela soukromý subjektivní názor je, že se možná bojí, aby kvůli spolupráci s Voříškem divadelníci nepřišli o každoroční několikatisícovou dotaci od obce na jejich činnost).

"To, že výsledky voleb nebyly ihned vyvěšeny na nástěnce je sice chyba, ale dostatečně ji již vysvětlil předseda místní volební komise na prvním zasedání obecního zastupitelstva."

Nebyl to předseda volební komise, ale starosta. A škoda, že jste nenapsal, jak ji vysvětlil: výsledky prý nemohly být na úřední desce, protože nikdo přesně neví, kde úřední deska je (obec má před svou budovou totiž celkem 9 nástěnek), protože o tom zastupitelstvo ani rada nikdy nejednala (to byl předtím 8 let ve funkci). A umístění úřední desky (tedy stanovení, která z těch devíti to je) schválila rada skutečně až letos!

"Z hlediska regulernosti je ale logické, že při volbě tří radních má každý zastupitel tři hlasy, takže pokud první tři kandidáti získali 10 - 11 hlasů, nemohl již být čtvrtý zvolen. To je, jak se říká, selským rozumem jasné."

Malá lekce z matematiky:
15 (přítomných poslanců) x 3 (hlasy) = 45 (celkový počet hlasů k rozdělení)
11 (počet obdržených hlasů pro každého z prvních tří) x 3 (o kterých se hlasovalo) = 33
45 (celkový počet hlasů) - 33 (použitých hlasů) = 12 (které mohl dostat poslední, čvrtý kandidát)

"...listopadové ankety. V ní 55,4% respondentů hodnotí nový systém jako lepší ...A komu starý systém nejvíce vyhovoval - no asi těm, kteří popelnici vůbec neměli, což bylo přes polovinu domácností..."

Ach, ta matematika... Opravdu jste přesvědčen, že když (podle Vás) více, než polovina domácností neměla popelnice a je novým systémem postižena, je možné, aby současně více než polovina tento nový systém hodnotila jako lepší?
Já bohužel ze svého okolí žádného takového masochistu, který by byl spokojen s tím, že zaplatí dvojnásobek za poloviční službu, neznám. Jestli Vy ano, rád se s ním seznámím, protože možná i pro čtenáře Voříška mohl být zajímavý rozhovor s ním.

"přesto si kladu otázku, proč to ten člověk dělá. Proč píše věci, které jsou částečně či zcela nepravdivé, proč, jak se lidově říká "kydá hnůj". Má to snad být pomsta za to, že nebyl zvolen?"


Je mi líto, ale přes veškerou snahu jste (s výjimkou nešťastné formulace "nic zvláštního se nestalo") neuvedl jedinou konkrétní věc, která je ve Voříškovi "částečně či zcela nepravdivá".
I tak ale budu rád, když to někdy zkusíte znova.
A ještě k tomu mému volebnímu výsledku, který Vás tak trápí. Možná jsem nebyl zvolen právě proto, že jsem předchozí 4 roky dění v obci věnoval příliš malou pozornost - a uznejte sám, že se to teď snažím dostatečně napravit. Já (asi na rozdíl od Vás) nejsem vůbec přesvědčen, že kdo má 3x tolik hlasů má i automaticky 3x větší pravdu a už vůbec ne, že může 3x tolik beztrestně porušovat zákony (naopak si myslím, že má nejméně 3x takovou zodpovědnost za to, aby byly dodržovány). Jestli chcete někdy nějaké investory lákat, musíte především vytvořit pro všechny stejná a přehledná pravidla a důsledně dbát na jejich dodržování. Při alespoň troše soudnosti musíte uznat, že v dodržování zákonů či např. některých obecních vyhlášek máme v Okříškách ještě stále co dohánět.
Možná si to vůbec neuvědomujete, ale rozdělovat kritiku na konstruktivní a nekonstruktivní byl vynález komunistických ideologů. Působí to docela malebně, je-li to použito v jednom odstavci se souhlasem s naším vstupem do NATO.
I když to možná na první pohled není zřejmé, já proti nikomu z našeho zastupitelstva osobně opravdu nic nemám. Vím z vlastní zkušenosti, jak nevděčná práce to je, a cením si toho, že ji je ochoten někdo dělat. Určitě děláte drtivou většinu práce dobře, ale stále ještě zůstává, co zlepšovat. A tak mě trochu mrzí, že zatím neberete Voříška jako pomoc, ale jako překážku v práci.

21.3.1999
Brzy na to vyšel v místním Okříšském Zpravodaji od pana Ryšavého obdobný text na stejné téma, snad jen s malým rozšířením sortimentu nadávek:

zpravodaj 1/1999

Vzhledem k tomu, že drtivá většina občanů Okříšek neměla možnost přečíst si, co skutečně Voříšek píše, byly názory pana Ryšavého na něj možná to jediné, co měli k dispozici. Nebylo proto divu, že mi začaly být bezprostředně na to adresovány různé nechutné anonymy a výhrůžky.

Hned v následujícím čísle Zpravodaje (2/1999) jsem proto napsal, že by pan Ryšavý pro své výhrady k Voříškovi měl uvést také nějaká konkrétní fakta, ale to se mu asi moc nechtělo.

Po roce (v čísle 2/2000) jsem tedy zopakoval svůj požadavek, aby zveřejnil ty "mnohé případy" toho, co údajně ve Voříškovi není pravda.

Zareagoval tehdy sice okamžitě ve stejném čísle Zpravodaje i v nástěnce sociální demokracie, ale místo uvedení skutečných konkrétních "mnohých případů nepravd" jsem se od něj dočkal jen další spršky nadávek a nechutných osobních výpadů.

A od té doby až do současného zápisu v návštěvní knize jsem čekal na uvedení "mnohých případů nepravd" marně.


Až se 16.3.2001 objevil v návštěvní knize Voříška příspěvek, kde jsou tyto moje údajné "nesmysly" uvedeny:

I kdyz ctu voriska casto, teprve nyni jsem se podival do Spizirny a zjistil, ze jsem mezi dluzniky ing. Sucheho. A protoze nemam dluhy rad, pripomenu nektere nepravdy z jeho clanku:
Jak v Okriskach resime problemy s komunalnimi odpady - "tento system pry fungoval ke vseobecne spokojenosti" - to je pekny nesmysl, snad jen ke spokojenosti tech, kteri nemeli popelnici a neplatili nic."Uz po pul roce se ukazuje naprosta nevyhodnost systemu" - po zavedeni noveho systemu samozrejme chvili trvalo, nez ho vsichni pochopili, nicmene nyni jsou v nem prakticky jiz vsichni obcane. A co je hlavni v anketach v roce 1998 i 2000 ho hodnotili jako lepsi!
V Okriskach sice nemame more, ale za to mamem vlastni piraty - "zridili jsme funkci uvolnene mistostarostky a starosta se uz bude venovat jenom nasi stanici" - to je nejen nepravda, ale primo hloupost - az pan Suchy bude venovat Okriskam tolik casu, kolik starosta, bude to fajn. Aktualizaci zprav v kabelovce venuje nekolik desitek minut.
Z druheho jednani OZ - "nasemu zastupitelstvu je jedno, zda pod Brno ci Jihlavu" - nebylo to jedno, jen se tehdy konstatovalo, ze k tomuto problemu se vyjadrovalo jiz drive a nazor se nemeni
"fotbalovy klub ma v zastupitelstvu 3 + 1 hlas" - at pocitam jak pocitam, za SK jsou v zastupitelstvu pouze 3 clenove
Jak se pozna bohata a stastna vesnice? - "obecni urad ma obrovsky palac" - kdo zna Okrisky a nas obecni urad, udela si obrazek sam, zda je to palac
Jak jsme v Okriskach volili starostu a radni - "ctvrty kandidat mohl teoreticky ziskat nejvic hlasu" - ale opravdu jen teoreticky. Kdyz se podivame na slozeni rady, jsou v ni zastupci peti volebnich stran, ktere maji v zastupitelstvu 11 hlasu - a ve volbach ziskali radni 10 - 11 hlasu. kdo chape zaklady politiky, tomu je jasne, ze pri jinem zpusobu volby (ktery bych osobne taky povazoval za vhodnejsi)by byl vysledek stejny
Jak jsme si v Okriskach volili zastupitelstvo - "ty kdo nemaji kabelovku musime potrestat, proc by mel vedet vysledky voleb" - opet nepravdive podsouvani umyslu, tuto vec hned na prvnim zasedani OZ vysvetlil predseda volebni komise, jednalo se o chybu, zadny umysl.
Myslim ze to staci a snad tedy budu ze seznamu dluzniku vymazan. samozrejme bez nejake omluvy, z vyse uvedeneho je jasne, ze neni za co se omlouvat


Moje odpověď na zápis z návštěvní knihy z 16.3.2001:

"Nakládání s odpady" jsem už vysvětlil 21.3.1999. Ale klidně znova zopakuji, že když je něčeho větší polovina (domácností, které podle slov pana Ryšavého dříve tzv. "neměly vlastní popelnici" a starý systém jim vyhovoval), nemůže současně existovat jiná větší polovina lidí s opačným názorem (těch, kterým naopak údajně tento starý systém nevyhovoval a vítají nový). Nevzpomínám si, že by o nespokojenosti se "starým" systémem někdy proběhla nějaká anketa. (Vím jen, že v roce 1996 v anketě 56% občanů chtělo, aby obec zavedla systém třídění odpadů, což dodneška není! a v popelnicích či kanálech zbytečně končí i řada využitelných surovin.) Já jsem svoje tvrzení "starý systém fungoval ke všeobecné spokojenosti" opíral o názory lidí z mého okolí, z nichž nikdo nic do lesa nevozil, a nevidím důvod na tom něco měnit. A opravdu nevím o nikom konkrétním (snad kromě zastupitelů?), kdo by nový způsob z r.1998 považoval za lepší (v době konání ankety 1998 ještě občané netušili, že jim zastupitelé připravili celoroční 14ti denní interval svozu). Jak jste se v mé odpovědi z 21.3.1999 mohli dočíst, již před 2 lety jsem pana Ryšavého žádal, aby mi ukázal masochistu, který uvítal, že zaplatí více za horší služby, ale nepodařilo se mu to.

"Starostovy zlaté ruce" - trvám na tom, že jedním z důvodů, který uváděl starosta, proč by měla být zřízena nová funkce uvolněné místostarostky, bylo to, aby měl více času na naši televizní stanici. Pokud z tohoto zasedání zastupitelstva existuje videozáznam, neměl by být problém to tam najít. Myslím, že každý soudný čtenář pochopí, že text "starosta se bude věnovat jenom naší televizi a starostenský plat mu za to bude stačit" byla jenom nadsázka, podobně jako obavy, že by mohl časem utéci na Novu. Podstatou článku přece nebylo to, kolik času věnuje starosta přípravě vysílání, ale že tady vůbec dlouhodobě existovalo ničím neregulované pirátské televizní vysílání.

"Brno nebo Jihlava" - stále trvám na tom, že když poslanec Vymětal žádal naše zastupitele o stanovisko, jakému krajskému městu by dali přednost, a oni o odpovědi na tento dotaz nijak nehlasovali, je sdělení, že jim to bylo jedno, pravdivé. (Toto zastupitelstvo se k uvedenému problému ani předtím určitě nevyjadřovalo - šlo totiž teprve o jeho druhé zasedání!)

"3+1" - myslím, že když paní Zejdová až nápadně hlasovala ve všech "fotbalových" věcech vždy naprosto stejně jako ostatní fotbalisté, není až takový hřích přiřadit jí ten +1 hlas (nepsal jsem, že fotbalisté mají v zastupitelstvu 3+1 člena)

Slovem "palác" bývalo označováno reprezentativní městské sídlo feudálů, kam se jezdívali schovávat před pachem hnoje z hospodářství a potu svých poddaných (v tomto textu mi přece šlo především o způsob využití - až v druhé řadě o velikost stavení). Myslím, že v našem případě toto přenesené označení pro panské manýry, kdy se v budově obecního úřadu utápějí staticíce, ale kašle se na vybudování bezbariérového přístupu, kdy se starosta přestěhuje z přízemí do prvního patra, aby se k němu chromé stařenky hůře dostávaly, kdy máme nejdražší informace široko daleko, aby o ně pokud možno nikdo nežádal, atd. atd. docela vystihuje daný stav.

"Volba rady" - jsem rád, že pan Ryšavý také konečně uznal, že čtvrtý kandidát mohl být klidně do rady zvolen a mělo se o něm tedy také hlasovat (jen mi není moc jasné, proč i přesto nadále tento můj text vydává za "nesmyslný" či "nepravdivý").

Vydávat nyní pokus zneužít vyhlašování výsledků komunálních voleb k propagaci pirátské televizní stanice místo záměru za omyl nemůžu brát za nic jiného, než špatný vtip. To by pro pana Ryšavého opravdu bylo přijatelnější přiznat, že jsme 8 let živili starostu, který netuší, že by obec měla mít úřední desku?!

Toto tedy měly být ve Voříškovi skutečně ty nejhorší "nesmysly", které se "nezakládají na pravdě", "kritika pro kritiku" po které někomu "zůstavá pachuť v ústech" či "blbá nálada"?

Asi by bylo dobré uvést na druhou stranu také to, co pan Ryšavý není schopen nijak zpochybnit, např. že:

- při vyhlašování výsledků komunálních voleb došlo k porušení zákona tím, že výsledky byly zveřejněny (jediným) zákonem předepsaným způsobem až čtvrtý den po volbách (porušení volebního zákona potvrdila i okresní volební komise)
- při volbě radních byl skutečně čtvrtý kandidát poškozen na svém právu rovných podmínek ve volbách (a 2 roky nám tak vládne nepříliš legálně zvolená rada)
- obec Okříšky bez kolaudace a souhlasu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání několik let provozovala pirátskou televizní stanici, za což jí hrozila mnohamilionová pokuta
- obec Okříšky na svých stavbách nedodržuje předpisy, související se stavebním zákonem (např. požadavek bezbariérového vstupu do budov občanské vybavenosti - knihovna, obecní úřad)
- obec Okříšky nedbá na dodržování zákona o životním prostředí v oblasti ochrany před hlukem (z místní pily)
- obec Okříšky vydává vyhlášky, ve kterých má na občany nesplnitelné požadavky, či vyhlášky, které jsou k ničemu, protože je nikdo nedodržuje ani nekontroluje
- obec umožnila na své nástěnce propagaci prapodivného prodejce prapodivných hudebních nosičů

(jsou uvedeny většinou prohřešky, které Voříšek zachytil ještě předtím, než si jej vzal pan Ryšavý na jaře 1999 na mušku)
K jednoznačné odpovědnosti za ně se dosud nikdo veřejně nepřihlásil (a samozřejmě za ně nebyl nikdo ani potrestán), takže se může velice snadno stát, že se něco podobného kdykoliv bude opakovat.

A to všechno přesto, že se zastupitelé ve svém slibu zavázali, že budou dodržovat naše zákony a uvádět je v život! A protože si za svou činnost také odsouhlasili finanční odměny, jsou vlastně za péči o dodržování zákonů dokonce placeni...

Jen malé opakování:
"Jde o to, aby byly kritizovány podstatné nedostatky a nejednalo se jen o hraní se slovíčky"
Zdeněk Ryšavý - březen 1999

Když si srovnám důležitost toho, co není zpochybněno, s tím, proti čemu má pan Ryšavý výhrady, vychází mi, že by se měl asi především sám více řídit vlastními doporučeními. Znova zopakuji, že jsem rád, že nebere své zařazení do seznamu mých dlužníků na lehkou váhu. Rád bych mu teď nabídl možnost se z něj relativně snadno dostat. Stačí, když tento (či podobný) text:

Omluva:
Omlouvám se Jaromíru Suchému, že jsem jej ve svém textu Pusťte na ně Voříška z 18.3.1999 (určenému ke zveřejnění), Zpravodajích z Okříšek č.1/1999 a č.2/2000 a také na nástěnce sociální demokracie před obecním úřadem v Okříškách v létě r. 2000 (postupně) neprávem obvinil z toho, že informace v jeho internetovém občasníku Voříšek jsou "většinou nesmysly", že se "v mnoha případech nezakládají na pravdě", že "kritizuje nepodstatné nedostatky", je to "hraní si se slovíčky", že "je apriori proti, shodí každou myšlenku a jeho argumentace je pouze negace čehokoliv" a "shazuje všechno, co se na radnici udělá".
Všechna uvedená obvinění jsou nepravdivá. Na svou omluvu bych chtěl uvést, že jsem citované texty napsal vždy ve stresu, způsobeným kritickým tónem některých článků občasníku Voříšek na adresu porušování zákonů naším obecním zastupitelstvem, obecní radou a obecním úřadem. K uvedenému stresovému konání došlo především proto, že jsem si vědom osobního podílu na případech nedodržování zákonů v naší obci a bál jsem se, že v důsledku tohoto zveřejnění za ně budu muset nést také část zodpovědnosti. I přesto, že jsem ve své straně absolvoval řadu politických školení, nejsem dosud dostatečně zvyklý na to, že bych měl být vděčný za názor kteréhokoliv občana na mou práci, protože každý takový názor mi může sloužit jako důležitá zpětná vazba, ovlivňující mé budoucí rozhodování. Uvědomuji si, že napříště nemám žádné právo spojovat své názory s útoky na osobní integritu kohokoliv jiného.
Lituji svého selhání a uvědomuji si, že u profesionálního politika může být neomluvitelné.


navrhované omluvy zveřejní se svým podpisem ve Zpravodaji z Okříšek a na nástěnce sociální demokracie v Okříškách. Poté bude neprodleně ze seznamu dlužníků vyřazen. Zatím to má zcela zadarmo. (Samozřejmě nijak nelpím na jejím doslovném znění.)
V případě, že o tom (zveřejnění omluvy) rozhodne až soud, může to být pro něj přirozeně o něco dražší.
18.3.2001


Netušil jsem, že reakce na předchozí text tak rychlá:
(opět převzato z návštěvní knihy)

Zdeněk Ryšavý 19-3-2001 08:36:41
Nejprve drobnost k akci Modra hvezda - v sobotu jsme vyrazili s rodinou na prochazku, cehoz jsem vyuzil k prohlidce vyse uvedeneho problemu - tedy opravdu na skole a budove policie hvezdy visi, ale v obou pripadech je to na oknech bytu - skolnika a jednoho ze zamestnancu policie. Domnivam se, ze v najemnim byte si najemnik muze do okna dat co chce - proc by mel byt diskriminovan oproti jinym?. Navic jako radni tezko mohu poroucet statnim organum jako je policie. K odpovedi na muj prispevek - rozhodne se nebudu rozepisovat tak zesiroka, ale mrzi mne nekolik veci:
1) pisete o nadavkach - pokud vim, v zadnem svem clanku jsem zadnou nadavku nepouzil (nevidim napr. zadnou ve vasi ukazce ze Zpravodaje). Je pravda, ze pisu tvrde, ale to vy taky, takze si myslim ze jsme fifty fifty.
2)tvrdite, ze jsem vas nepresvedcil - v to jsem ani nedoufal, chci spis presvedcit ctenare. Ale je zajimave, ze kdys uz nekdy je zjevne, ze jste pouzil nepravdu, obratite to, ze jde o zrejmou nadsazku apod.
3) k nasi oblibene diskuzi o odpadech - jestlize polovina obyvatel nemela popelnici, jeste to neznamena, ze pozdeji po zavedeni systemu s nim nemohla souhlasit. Ja osobne jsem take popelnici nemel - odpady jsme davali do popelnice rodicu a tak i pro mne system znamenal financni naklady - presto jsem ho prosazoval a hlasoval pro nej - penize nejsou vsechno. Ale mozna jsem tedy masochista.Stejne jako 78,2 % lidi, kteri i v lonske ankete vyslovili souhlas s povinnou ucasti v systemu pro vsechny. Cisla jsou jasna - takze jak je vysvetlite tentokrat?
4)k piratskemu vysilani a nedodrzovani zakonu - jiz nekolikrat jste podaval na tyto veci stiznosti např. na Okresni urad ve veci vyhlasek nebo na organy zabyvajici se vysilanim televize - vysledek byl, ze tyto organy neshledali zavady, obec neplatila zadne milionove pokuty, takze kde je vase pravda?
5)velmi mne mrzi, pokud si myslite, jak jsem to pochopil z textu, ze mym umyslem bylo vyprovokovat anonymy vuci vam. Anonymy povazuji za svinstvo (sam s nimi mam take zkusenosti) a jestli si vzpomenete v jednom cisle Zpravodaje jsem je odsoudil. Takze diskuze ano, i velmi tvrda, ale anonymy nikdy!
6) k vasemu navrhu omluvy - opravdu mne pobavila. Kdybych neco takoveho podepsal, to bych asi musel jit hned k lekari, protoze podle textu vlastne vubec nejsem schopen sebekontroly. Ale protoze se povazuji za relativne dusevne zdravého, radąi takové veci podepisovat nebudu.
7) opravdu uz jsme dosli tak daleko, ze si budeme vyhrozovat soudy? Ja myslim, ze bych ve vasich clancich taky nasel zalovatelne utoky na svoji osobu, ale myslim si, ze chodit s politickymi diskuzemi k soudu nesvedci o vysoke urovni. Osobne povazuji nejruznejsi zaloby mezi politiky, novinari apod. spis za divadlo ke zvyseni pozornosti medii, v podstate je to vsak trapne.
8) a posledni. Byly doby, kdy mne vase clanky opravdu velmi stvaly. Na druhe strane jste jeden z mala lidi, který ma snahu o problemech obce diskutovat, coz je pozitivni i presto, ze se asi malokdy shodneme. Mozna by nebylo na skodu podiskutovat si nekdy osobne a ne jen po internetu, takze na zaver navrhuji - pojdme si nekdy sednout na pivo a pokecat, snad se nepobijeme.
Takže zde je moje odpověď na druhý zápis z návštěvní knihy:

Vážený pane Ryšavý,
ad "Modrá hvězda" - to, které okno patří bytu a které policejní služebně (příp. školníkovi), víte vy a určitě další polovina Okříšek. Pokud ale před budovou stojí kdokoliv cizí, může snadno nabýt dojmu, že touto hvězdou chce reklamní akci podpořit škola či policie. Pokud někdo bydlí ve služebním bytě, nemá - podle mě - právo využívat jej k takovýmto soukromým reklamním akcím - podobně jako nemá právo jej pronajímat. (Kdyby si tam pověsili komunistické třešničky - symbol legální politické strany - byla by to taky jen věc nájemníků?) A jsem přesvědčen, že hlas radního má v zamezení této činnosti rozhodně větší váhu než můj. Můžete to například navrhnout projednat na obecní radě a ta může svůj názor předat policii. Myslím, že spolupráce radnice s ní je jinak velmi dobrá, takže by nemuselo jít o žádné "poroučení".
ad "nadávky" - problém je v tom, že když od konkrétních otázek a problémů přecházíte k vyjádření pocitů na osobu autora, těžko to může mít jiný cíl, než nadávat či snižovat jeho vážnost (nebo snad máte opravdu pocit, že se v uvedené ukázce věnujete nějaké konkrétní věci?)
ad "zřejmá nepravda" - zašel jsem si dnes na obecní úřad a prolistoval staré zápisy ze zastupitelstva. Při rozhodování, jestli bude místostarostka uvolněná, starosta skutečně argumentoval tím, že se musí věnovat kabelové televizi a že mu to zabere hodinu denně. Pokud by tedy funkce místostarostky nebyla uvolněná, starosta by se televizi těžko mohl věnovat. Ale znovu opakuji, že tam přece vůbec nešlo o to, kolik času tomu bude věnovat.
ad "odpady" - já jsem v článku, který vyšel před 2 lety, psal o situaci před 2 lety. (Nikdy jsem však neuvedl, že bych dal přednost tomu, aby někdo mohl být mimo "povinný" obecní systém - šlo mi jen o to, aby byli všichni motivováni na minimalizaci odpadu. "Povinný" systém ale ještě přece nemusí znamenat, že by každá rodina musela mít popelnici a obec za ni musela platit svozové firmě.)
ad 4: NIKDY jsem neposlal nikam žádnou stížnost na naše pirátské vysílání (pouze jeden dotaz Radě pro RTV, kdože to vlastní licenci či registraci na "naši" televizi). To fakt chcete, aby obec platila nějakou pokutu? Pokud to zacvakáte se starostou ze svého kapesného, tak tam tu stížnost klidně pošlu. (Podle Vás je opravdu příznakem porušení zákona až když je za to někdo potrestán? Miliony lidí, kteří např. beztrestně denně používají kradené počítačové programy, tedy asi taky zákon neporušují...)
A pokud jde o obecní vyhlášky - určitě víte, že ty může zrušit jedině Ústavní soud. A za to, aby se tam s nimi museli otravovat, mi žádná z těch okříšských zase nestojí.
ad 5: v žádném případě si nemyslím, že by Vám anonymy, které jsem dostal, dělaly radost, nebo že by to byl dokonce cíl Vašeho snažení. Obávám se ale, že to mohl být (samozřejmě neúmyslný) důsledek i Vašich textů.
ad 6: já jsem přece psal, že na doslovném znění netrvám
ad 7: Každý občan musí mít právo na ochranu své osobnosti a nikdo jiný o něm (bez ohledu na to, kolik měl kdo hlasů ve volbách) nemůže říkat nebo psát něco, co není pravda, a tím jej - byť i neúmyslně - poškozovat. A právě proto, abychom nemuseli využívat našich přetížených soudů, jsem navrhl výše uvedenou omluvu jako rozumný kompromis.
Jinak se mi zdá, že v mých článcích o Okříškách z roku 1999 nešlo o žádné politické názory, ale především o upozornění na naprosto konkrétní chyby či nedostatky. Je možné, že i ve Voříškovi jsou nedopatřením "žalovatelné výroky". Na stránce "Návod k použití" proto nabízím každému, že odstraním případné nepravdivé údaje, pokud na ně někde na stránkách narazí. Může toho využít každý - i Vy.
Do hospody na pivo si jistě jít sednout můžeme, a můžeme také o čemkoliv diskutovat. Nebude to ale mít žádný vliv na seznam mých dlužníků.

Jaromír Suchý, 19.3.2001Vážený pane Suchý,

ve svém dopise ze dne 25. října jste mě vyzval, abych se Vám veřejně omluvil za osobní útoky a nepravdy, které o Vás údajně šířím. V opačném případě mi vyhrožujete žalobou. Protože nevidím nic špatného na tom, přiznat případnou chybu a protože si myslím, že naše soudy mají dost důležitějších věcí k řešení, sděluji Vám svoje stanovisko tímto otevřeným dopisem. Většina čtenářů zná naše polemiky, takže krátce:

osobní útoky - i když máme na mnoho věcí rozdílné názory, nikdy nebylo mým zájmem dotknout se v diskuzi Vás jako osoby. Vždy mi šlo pouze o střet názorů, ne lidí. Nicméně je pravda, že některá má stanoviska (psaná pod dojmem Vašich textů a jejich tónu) byla ostřejšího rázu. Pokud se Vás osobně dotkla, tímto se Vám omlouvám, nebylo to úmyslem.

nepravdy - opět si nejsem vědom žádné úmyslné nepravdy o Vás. Pokud jsem opravdu někde nějaké z neznalosti použil, samozřejmě se omlouvám také. Podotýkám ovšem, že trvám na svém tvrzení, že nepravdy jsou uvedeny ve Vašich textech. Jeden příklad za všechny: opakovaně zpochybňujete volbu členů rady obce (výraz naše prapodivně zvolená rada). Pravda je taková, že při tajných volbách získali 3 kandidáti nadpoloviční počet hlasů a čtvrtý kandidát odstoupil. Váš názor, že kdyby neodstoupil, mohl získat nejvíc hlasů je pouhá spekulace "kdyby". Skutečnost je taková, že odstoupil a současní radní byli zvoleni zcela demokraticky.

Shrnuto - omlouvám se Vám, pokud jsem se Vás ve svých textech neúmyslně osobně dotkl nebo z neznalosti uvedl nepravdivý údaj. Zároveň Vám slibuji, že se tak již nestane, neboť tímto končím veškerou veřejnou komunikaci s Vámi. Jedinou výjimkou může být předvolební kampaň před komunálními volbami, kdybyste náhodou kandidoval do zastupitelstva obce.

Závěrem si Vám dovoluji navrhnout, abyste se zamyslel, zda i vy nemáte důvod k omluvě mně i dalším lidem za svůj způsob kritiky, který také není vždy fair play. Jinak bych si musel myslet, že v Okříškách panuje zvláštní svoboda slova, kdy pan Suchý o panu Ryšavém může napsat cokoli, ale pan Ryšavý o panu Suchém nic.
Zdeněk Ryšavý, 20.12.2001

(text naprosto stejného znění vyšel i ve Zpravodaji z Okříšek č.4/2001)Odpověď na otevřený dopis pana Ryšavého z 20.12.2001:

Vážený pane Ryšavý,
Cením Vaši snahu při pokusu o požadovanou omluvu. Za skutečnou omluvu ji ale zatím nemůžu považovat - nikde se mi ve Vašem textu totiž nepodařilo nalézt ani náznak toho, co jsem chtěl, tedy abyste se jednoznačně distancoval od toho, že jste myslel vážně formulace, že informace v internetovém občasníku Voříšek jsou "většinou nesmysly", že se "v mnoha případech nezakládají na pravdě", že "kritizuje nepodstatné nedostatky", je to "hraní si se slovíčky", že "je apriori proti, shodí každou myšlenku a jeho argumentace je pouze negace čehokoliv" a "shazuje všechno, co se na radnici udělá" atd. To je to, na co marně čekám.

Nevím, proč se neustále vracíte k podivnému způsobu, jakým jste se stal členem současné obecní rady. Sám jste přece už dávno doslova napsal, že systém nebyl volební komisí vybrán nejšťastněji. Uniká mi proto, o co vám ještě jde? Po ostudě s chabými početními výkony, které jste označoval za tzv. selský rozum, jste přišel s teorií o zákulisních dohodách stran, které zřejmě považujete za důležitější, než samotné volby (přitom byste mohl vědět, že zastupitelé "vykonávájí svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy")! To chcete opravdu říci, že bylo demokratické, že se o třech kandidátech hlasovalo a o čtvrtém ne? To opravdu chcete říci, že nebyl způsobem voleb znevýhodněn?

To, že prohlašujete, že se mnou přestáváte veřejně komunikovat, mě nijak nepřekvapuje. Když máte snahu rozdělit lidi na póvl, kterému se ze své zastupitelské činnosti nemusíte zodpovídat, a na ty ostatní "hodné" (to jsou ti, kterým je všechno jedno, takže se jim taky nemusíte zodpovídat), je to vcelku logické.

Závěrečná výzva z vašeho otevřeného dopisu docela dobře vykresluje, jak moc vážně to s nějakou omluvou myslíte. I když každé přirovnání trochu kulhá, připadá mi to, jako když někdo jede autem stovkou, přejede na přechodu pro chodce člověka, pak k němu přijde a řekne "omlouvám se, ale já jsem vás přece vůbec nechtěl přejet" a dodá "ale vy zase uvažujte o tom, zda byste se mi neměl omluvit za to, jak jste mi přitom svou krví postříkal moje čisté auto - to přece není možné, abych tu hnusnou krev pořád po nějakých nešikovných chodcích musel umývat".
21.12.2001
?subject=O "nesmyslech" ve Voříškovi'>Jaromír Suchý


přístupů od 18.4.2004: 5895

© Jaromír Suchý 1999 - 2015