Voříšek
občasník pro Okříšky a okolí
O serveru | Mapa stránek | Statistiky | Vyhledávání | Služby | Kontakt
Hlavní rubriky:
Komentáře  [80]
Místní zajímavosti [3]
Co se děje v okolí [1]
Dokumenty [16]
Blog [10]
Webtipy [1]
Věřte - nevěřte (JPP) [8]

Archiv Voříška
z let 1999-2003
[168]

Seznam serverů
z okolí Okříšek


Spřízněné stránky:
Můj Lanškroun
Náš Liberec
Nerátky.cz (Neratovice)
Novojičínský Samizdat
Otevřené Úvaly
Radniční listy (opozice K.Vary)

Další oblíbené stránky

Stránky, týkající se zajímavých kulturních aktivit z okolí:
Fru Fru
Klub B Třebíč
Jezerel Thc
Zámostí - festival v Třebíči

Hlavní strana > Komentáře

Naši drazí úředníci II

Jste ochotni zaplatit jenom za to, abyste se dozvěděli, jak hodně je vaše vlastní obec zadlužena? Dnešní legislativa paradoxně dává možnost, aby si i za tak jednoduchou věc nechal úřad tučně zaplatit...

Od 1.ledna roku 2000 u nás platí zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Přestože tehdy měly všechny instituce nejméně půl roku na to, aby se připravily na jeho fungování, u nás v Okříškách se na to vybodli a až opožděně dodatečně k němu přijali 24.ledna 2000 vlastní prováděcí předpis. Samozřejmě to bylo šito horkou jehlou, a tak se do předpisu vloudila chyba (rozpor) – zatímco v odstavci 9 se uvádí cena za poskytování informací 50 Kč za každou půlhodinu práce úředníka,v příloze předpisu, nazvané "sazebník úhrad" je uvedena cena 50 Kč za každou ukončenou hodinu úřednické práce.(Bohužel v našem státě není nic divného, že nějaký předpis umožňuje různý výklad – a záleží potom jen na libovůli konkrétního úředníka, kterou sazbu použije. Mezinárodní organizace pro lidská práva ale pak celkem logicky a oprávněně říkají tomuto stavu korupční prostředí.) Ona směrnice visela dost dlouho beze změny na nástěnce na chodbě obecního úřadu – tehdy na jaře 2000 jsem si koupil její kopii a přiznám se, že jsem si onoho rozporu v cenách sám nevšiml ani když jsem se nad cenou práce našich úředníků zamýšlel poprvé. Když se vloni na jaře umísťovaly místní vyhlášky a nařízení na náš obecní web, byla tam směrnice zcela správně zveřejněna přesně v přijatém znění – tedy i s oním rozporem v cenách.

Všeobecně se ví a kritizuje to, že náš stát má stamiliardy dluhů, méně už ale, že k tomu další desítky miliard přidávají města a obce. A protože naše radnice aktuální stav svých závazků nikde nezveřejňuje (tím se lehce vytváří dojem, že snad ani nejsou?!), požádal jsem podle onoho zákona 106/1999 vloni v září o prozrazení jejich výše a o sdělení, které obecní nemovitosti jsou použity jako zástava za ně. Domníval jsem se bláhově, že všechny takové údaje musí být zaneseny v nějakém účetnictví na počítači, takže jejich zjištění bude otázkou několika úhozů úřednice do klávesnice. Bohužel v Okříškách to tak jednoduché není – dlužní úpisy a směnky snad musely být zahrabány někde hluboko na zahradě obecního úřadu (nebo hřbitově?) nejspíš coby obecní "poklad", protože jejich nalezení a zpracování trvalo úřednicím 2,5 hodiny, za které chtěl úřad zaplatit – a "samozřejmě" podle té dražší sazby. Kdybych odmítl dát požadovaných 250Kč, dluhy bych se nikdy nedozvěděl, takže jsem zaplatil, ale následně písemně požádal obecní radu, aby mi – z mého pohledu přeplatek - 150 Kč (rozdíl v ceně podle přílohy a podle par. 9) vrátili – když už za informaci musím platit, tak bych přirozeně chtěl, aby mi byl účtován poplatek podle nižší ceny v příloze.

Podle Zákona o obcích 128/2000 Sb. §16 odst.2b) mají sice občané obce právo "požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce", ale naši radní si to zřejmě vykládají podle zdejší vrchnostenské logiky tak, že občan sice má právo požadovat, aby rada něco projednala, ale rada už nemá žádnou povinnost to skutečně projednat, takže se mou žádostí "přirozeně" vůbec nezabývala.

Teoreticky je tady úřad pro občany, takže když už udělal chybu (do právně závazného předpisu uvedl za stejnou službu dvě rozdílné ceny), řekl bych, že by měl mít v případě sporu přednost zájem občana, a měla by mu proto být účtována ta cena, která je pro něj výhodnější. Bohužel i tomto případě se ukázalo, že v Okříškách je to přesně obráceně – nejdůležitější je stále nikoliv občan, ale obecní byrokracie, a tak mi místostarostka oznámila, že mi nic nevrátí. Zdůvodnila to tím, že na oficiálních internetových stránkách obce (na které jsem se v žádosti o vrácení přeplatku odvolával) byla chyba, a že už ji opravili (tj. napsali i do "přílohy" onu vyšší cenu).

Internetové stránky obce Okříšky na adrese www.okrisky.cz jsou ale označeny jako "oficiální", předpokládám tedy, že všechny tzv. dokumenty, které tam jsou zveřejněny, jsou také oficiální. Jak už je z výše uvedeného zřejmé, na těchto oficiálních stránkách obce v tomto případě chyba nebyla (text tam byl zveřejněn přesně v přijatém znění) a protože nevím o tom, že by mezitím (od ledna 2000 do ledna 2004) rada obce rozhodla o změně svého nařízení (nové by muselo být 14 dnů vyvěšeno na úřední desce, aby vůbec mohlo začít platit), mohl by být takový něčí svévolný zásah do oficiálního textu na oficiální webové stránce pravděpodobně považován i za padělání úřední listiny podle §176 Trestního zákona 140/1961 Sb. Ve srovnání s jinými dosud nepotrestanými hříchy, které už naši konšelé vyvedli v minulosti, je to ale celkem nevinný prohřešek, kvůli kterému asi nemá smysl podávat nějaké trestní oznámení.

A pokud někoho z vás, milí čtenáři, zajímají i ty dluhy, tak to není tak zlé... V září 2003 to bylo méně, než 20 milionů. Vzhledem k tomu, že mají Okříšky okolo 2 tisíc obyvatel, vychází to na méně, než 10 tisíc dluhů na každého. Cynik by mohl říct, že ve srovnání se státem (podle ČTK z ledna 2004 je aktuální zadlužení státu asi 60 tisíc na každého) ta naše obec vlastně hospodaří docela dobře, že jo? A naštěstí si teď podstatně přilepšili i těmi mými 150 korunami, o které mě tak elegantně připravili, takže se o ekonomickou budoucnost naší obce možná vůbec nemusíme bát...

Ještě P.S. pro případné čtenáře z řad poslanců nebo senátorů – nemyslíte, pánové a dámy, že je načase zakotvit do zákonů i to, že všechny údaje o svém zadlužení by měly obce a města zveřejňovat povinně, a nikoliv je tajit a prozrazovat jen za peníze?!
04.02.2004
?subject=Naši drazí úředníci II'>Jaromír Suchý


přístupů: 5863    diskusních příspěvků: 0


© Jaromír Suchý 1999 - 2014