Voříšek
občasník pro Okříšky a okolí
O serveru | Mapa stránek | Statistiky | Vyhledávání | Služby | Kontakt
Hlavní rubriky:
Komentáře  [80]
Místní zajímavosti [3]
Co se děje v okolí [1]
Dokumenty [16]
Blog [10]
Webtipy [1]
Věřte - nevěřte (JPP) [8]

Archiv Voříška
z let 1999-2003
[168]

Seznam serverů
z okolí Okříšek


Spřízněné stránky:
Můj Lanškroun
Náš Liberec
Nerátky.cz (Neratovice)
Novojičínský Samizdat
Otevřené Úvaly
Radniční listy (opozice K.Vary)

Další oblíbené stránky

Stránky, týkající se zajímavých kulturních aktivit z okolí:
Fru Fru
Klub B Třebíč
Jezerel Thc
Zámostí - festival v Třebíči

Hlavní strana > Komentáře

Prvním čestným občanem Okříšek by měl být Ropák 2003 Jaromír Schling

Zastupitelé každého města či obce mají možnost ocenit jakoukoliv osobu, která je jim velmi blízká, udělením svého čestného občanství. Čerstvý Ropák Schling by si takové ocenění naší současné radnice zasloužil mimo jakoukoliv pochybnost. Na naší politické scéně bychom totiž sotva našli příhodnější tragikomickou postavu, která našim "vyvoleným" může lépe sloužit jako vzor.

Zkusme si udělat malou inventuru toho, co o oblíbenci naší radnice a našem (doufám) budoucím prvním čestném občanovi obce Okříšky (dále jen 1.čobobok) víme.

I podle jeho oficiálního životopisu jde o typického komoušského kariéristu, který si vstupem do KSČ v roce dokončení vysokoškolského studia v roce 1981 dopomohl k teplému místečku ekonomického ředitele bytového podniku v Jihlavě.

Říká se "jednou ředitelem – navždy ředitelem", a asi je to pravda, protože od té doby 15 let až do svého zvolení poslancem v roce 1996 už střídal jen ředitelská či náměstskovská místa v různých firmách na Jihlavsku (a k tomu si asi jen "brigádnicky" nahrabával na lukrativních místečkách v představenstvech či dozorčích radách dalších firem). Zřejmě takové ředitelské místo v Jihlavských sklárnách Bohemia asi nebude nijak časově náročné, když si ve stejné době (v roce 1994) stihl jen tak v pohodě náš 1.čobobok rozjíždět v Telči také vlastní novou továrnu v oboru, se kterým nikdy předtím nejspíš neměl nic společného - tiskárnu a překupnictví (byl v ní jednatelem a většinovým vlastníkem). (Nikoho asi nepřekvapí, že pokud Jihlavské sklárny Bohemia řídili delší dobu takoví "Schlingové", skončily nakonec bohužel v konkursu - u toho už ale Ropák 2003 "naštěstí" osobně nebyl.)

No a od roku 1996 až dodnes si vysedává důlek na jednom z heboučkých křesílek v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Protože i místo poslance asi není příliš časově náročné (např. podle oficiálních stenografických záznamů za celé své první funkční období v parlamentu veřejně vystoupil jen třikrát - ale co bychom chtěli za těch asi 50 litrů měsíčně, že jo?), tak si k tomu jako bokovku v letech 2000 až 2002 přibral i místo ministra dopravy a spojů v Zemanově vládě. A hlavně díky tomu se stal opravdu "nezapomenutelným".

Zkusme si tedy zavzpomínat na konkrétní "zásluhy" našeho budoucího 1.čobobka (skloňování slova "čobobok" viz poznámky na konci textu), a současně najít analogii na podobné jednání našich vůdců v Okříškách - vždy a) Schling; b) Okříšky.

 1. a) Miliardové zakázky ministerstva dopravy bez výběrových řízení. Cituji např. z Annonce 7.9.2001:
  Ministr dopravy, již druhý v Zemanově vládě sebevrahů, opravdu zkazil, na co sáhl. Proslul nechutí k výběrovým řízením a neopodstatněným sebevědomím, že on a jeho podřízení nejlépe vědí, komu zadávat veřejné zakázky. Bez jakékoli soutěže vybral stavitele dálnice D 47, pronajal sídlo pro Státní fond dopravy, určil firmu k provedení výměny počítačové sítě ministerstva, zadal zakázku na revitalizaci vozového parku Českých drah, zvolil banku pro úvěrování železnice a rozhodl i o tiskárně pověřené tiskem zpackaných testů pro autoškoly. Výběrová řízení pan Schling prostě nemá rád. Nijak ho přitom netrápí, že se tím vystavuje podezření z korupce.
  Příspěvek vzhledem k datu zveřejnění hodnotí jen první rok jeho "účinkování" na ministerstvu dopravy, takže schází další "úspěchy", jako je zadání výroby SPZ-tek za 2 miliardy bez výběrového řízení apod.
  b) "Jen" dvanáctimilionová zakázka bez výběrového řízení pro záhadného "poradce" Tvarůžka, na které naprosto zbytečně ztratily Okříšky nejméně 3 milióny korun


 2. a) Obcházení zákonů nejen v případech výběrových řízení. V době, kdy byl ministrem, např. nesměl podle zákona podnikat. Zákon se mu podařilo obejít tak, že si od své firmy v Telči koupil její dům (který jí patřil) a nechává si za jeho využívání od té doby od firmy platit nájemné, takže to pro něj může být ekonomicky ještě výhodnější, než kdyby firmu vlastnil. Viz článek v MFDnes 15.2.2002 (Autorkou onoho článku v MFDnes byla Sabina Slonková, takže není divu, že se Schling svého času veřejně zastával Karla Srby, který byl nedávno odsouzen za plánování její vraždy.)
  b) Desítky případů obcházení a porušování zákonů (pirátské vysílání televize, porušování volebních zákonů, porušování stavebního zákona, nerespektování Správního řádu, atd. atd.)


 3. a) Ne příliš velká kompetentnost v zastávaném oboru. Po jeho odchodu z ministerstva se např. zjistilo značné množství pro stát jednostranně velmi nevýhodných smluv, na kterých se podíleli jeho podřízení.
  A přestože měl např. měsíc času na přípravu, nebyl schopen sám zvládnout ani nový test pro autoškoly, který připravili jeho ministerští úředníci (a to ještě MFDnes psala i něco o tom, že byl údajně dříve sám učitelem autoškoly!).
  b) Obdobná nekompetentnost v oboru. Náš starosta Josef Kula – ing. stavař – zřejmě neví, že každá stavba musí být zkolaudovaná ještě předtím, než začne být používána a začne se za to vybírat nájemné (stavba místní KTV), zřejmě neví, že každá stavba občanské vybavenosti musí mít bezbariérový vstup (knihovna, "Mušketýři"), i v oficiálních materiálech si plete milióny s miliardami (zpráva o loňském hospodaření svazku s vodou), atd.


 4. a) Není známo, že by za některý z průšvihů, u kterých asistoval na ministerstvu dopravy, musel nést osobní zodpovědnost
  b) Není známo, že by kdokoliv z našich "vyvolených" musel za některý ze svých průšvihů ve funkci na radnici v Okříškách nést osobní zodpovědnost


 5. a) V rozporu s volebním programem ČSSD (která slibovala větší podporu hromadné dopravě) přinášel návrhy na podporu individuálního motorismu - navrhoval dokonce 115 miliard ze státního rozpočtu jako dary motoristům na nákup nových osobních vozů. Zvýšení jízdného na železnici za jeho asistence v roce 2002 o 60% mělo za následek mnohamiliónový úbytek cestujících vlakem (ze kterého se železnice dosud nevzpamatovala) a odpovídající nárůst osobní autodopravy.
  b) Bagatelizace drastického zdražování na železnici na začátku roku r. 2002 p. Ryšavým, propagace rozvoje automobilismu formou každoroční podpory Rally Vysočina, jejíž účastníci a 30 tisíc návštěvníků každý rok stresují jarní přírodu v okolí Okříšek


 6. a) Schlingovo vítězství v celostátním měřítku klání Ropák 2003
  b) Kulovo neoficiální vítězství v soutěži Ropák 2003 v rámci kraje Vysočina (byl jediným nominovaným za náš kraj)


 7. a) Ropákův opakovaný návrh na zrušení ministerstva životního prostředí, protože posuzováním vlivu na životní prostředí prý zbytečně zpomaluje stavby
  b) Ukončení činnosti a zrušení komise životního prostředí v Okříškách v r.2002


 8. a) Ropákův boj za kanalizaci Labe (přes odpor ekonomů i ekologů) za cca 8 zbytečně vyhozených miliard
  b) Vloni postavený tzv. poldr B v Okříškách (přes nesouhlas odborníků) za zbytečně vyhozených 6,3 miliónu ze státního rozpočtu


 9. a) Zlehčování úlohy a činnosti nezávislých sdělovacích prostředků (např. o týdeníku Respekt napsal 9.5.2003 v Jihlavských listech: "takový plátek slušný člověk nevezme do ruky, natož aby ho četl.")
  b) Systematické zlehčování či zesměšňování většiny informací, názorů a návrhů, které pocházejí ze zdrojů mimo místní vládnoucí "Národní frontu"

 10. a) Znevažování činnosti či přímo označování za "škůdce" pro ekologická občanská sdružení a ekologické iniciativy
  b) Znevažování činnosti a zesměšňování jediného místního občanského sdružení, které si klade za hlavní cíl činnosti rozvoj obce a zlepšení místního životního prostředí
K uvedenému desateru, proč by se 1.čobobkem měl stát právě Ropák 2003 Schling, je potřeba přičíst i to, že má k Okříškám blízký vztah – např. si sem už dvakrát přijel "zapařit" na oslavy výročí první zmínky o obci a osobně asistoval i u "porodu" naší školní tělocvičny. Navíc radní Z. Ryšavý si jej upřímně a zcela bez legrace "váží jako člověka i jako odborníka". Uznejte, že tyto argumenty musí stačit na to, abychom se také mohli pyšnit svým prvním čestným občanem!

Udělení titulu ČOBOBOK by mohlo být velmi výhodné i pro samotného Ropáka Schlinga, a není na místě s tím příliš otálet. Kriminálka nyní šetří podezření z korupce u realizace dálnice D47, a i když zatím chodí Ropák podávat na policii vysvětlení jen jako svědek, je lepší pro jistotu počítat i s nejhorším (zlé jazyky říkají, že se Ropákova dcera provdala do Izraele, a její manžel zakázku přes Ropáka pro izraelskou firmu u nás domlouval). V případě, že bude Ropák souzen za nějaký trestný čin, mohla by za něj obec Okříšky možná nabídnout i tzv. společenskou záruku a on by díky tomu mohl dostat menší trest. Ale snad to tak daleko nedojde - to by mu potom muselo být naše čestné občanství zase v tichosti odebráno, protože už by nesplňoval ten nejdůležitější - 4. - bod našeho "desatera", a přestal by tím být pro naše "vyvolené" vzorem.
18.05.2004
?subject=Prvním čestným občanem Okříšek by měl být Ropák 2003 Jaromír Schling'>Jaromír Suchý


Poznámky a doplňující informace:
Ještě návrh pro skloňování nového zkratkového slova čobobok (prosím jazykové znalce české gramatiky o případné korektury - můj návrh je založen na tom, že základem slova je "bobok" - myslím něco jako nevlastní bratr králíků z klobouku - něco mezi Bobem a Bobkem, a "čo" je předpona. Celé slovo je rodu mužského životného podle vzoru "pán"):
jednotné číslo:
1.pád: čobobok
2.pád: čobobka
3.pád: čobobkovi (i čobobku)
4.pád: čobobka
5.pád: čobobku!
6.pád: čobobkovi
7.pád: čobobkem

a množné číslo (doufejme, že čestných občanů Okříšek časem přibude):
1.pád: čobobkové (i čobobci)
2.pád: čobobků
3.pád: čobobkům
4.pád: čobobky
5.pád: čobobkové!
6.pád: čobobcích
7.pád: čobobky


Související odkazy:
Osobní stránky poslance ČSSD
Občanská společnost existuje - Sedmá generace leden 2000 - úvaha o textu J.Schlinga v Jihlavských listech (bohužel není v archivu JL)
Ministr dopravy obešel zákon - MF Dnes 21.5.2001 - prapodivný případ nákupu počítačů na ministerstvo i se "zdůvodněním", proč je "lepší" nedělat výběrové řízení
Schling nezvládl testy za autoškoly - MF Dnes 27.5.2001
Schling jako symbol marnosti - Annonce 13.8.2001
O čem troubí pražská veselice - Annonce 7.9.2001
Ministr pomohl své firmě - MF Dnes 15.2.2002
Schling: ministr bez jasné koncepce MF Dnes 24.5.2002
Jak se vyrábí senzace, někdo by snad řekl lži? - Jihlavské listy 9.5.2003 - úvaha 1.čobobka
Účet za Zemanovu vládu: stamiliony MF Dnes 12.5.2003
(pokud jste někdo někde na internetu narazili na další informace o Ropákovi 2003 Schlingovi, sem s odkazy na ně!)


přístupů: 7905    diskusních příspěvků: 0


© Jaromír Suchý 1999 - 2014