Voříšek
občasník pro Okříšky a okolí
O serveru | Mapa stránek | Statistiky | Vyhledávání | Služby | Kontakt
Hlavní rubriky:
Komentáře  [80]
Místní zajímavosti [3]
Co se děje v okolí [1]
Dokumenty [16]
Blog [10]
Webtipy [1]
Věřte - nevěřte (JPP) [8]

Archiv Voříška
z let 1999-2003
[168]

Seznam serverů
z okolí Okříšek


Spřízněné stránky:
Můj Lanškroun
Náš Liberec
Nerátky.cz (Neratovice)
Novojičínský Samizdat
Otevřené Úvaly
Radniční listy (opozice K.Vary)

Další oblíbené stránky

Stránky, týkající se zajímavých kulturních aktivit z okolí:
Fru Fru
Klub B Třebíč
Jezerel Thc
Zámostí - festival v Třebíči

Hlavní strana > Komentáře

Komu slouží KÚ Vysočina?

O veřejné dění se zajímám už řadu let a proto si nedělám velké iluze o činnosti a schopnostech našich úřadů. I tak mě ale ještě čas od času dokáže překvapit nějaký jejich exemplární příklad lenosti, nekompetentnosti či hlouposti, že by se od něj mohli i u nás na radnici při budování Kuloviček přiučit. Nejnovější případ se týká Krajského úřadu Vysočina a rekonstrukce našeho velkokravína.

Zákon 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí by měl občanům rozšířit jistotu, že větší investiční záměry co nejméně poškodí životní prostředí. U těch největších staveb musí proběhnout posouzení vlivu stavby na životní prostředí specializovanou firmou a také si musí investor stavbu obhájit před veřejností (součástí je mj. povinné veřejné projednání) – a především to může být někde docela nepříjemný problém. V zájmu firem proto je, aby se posuzování svých aktivit podle onoho zákona 100/2001 Sb. pokud možno vyhnuly. Z jejich pohledu je to "logické" – je lepší se nebavit s občany a neriskovat, že odborní posuzovatelé zrovna v místě naplánované stavby najdou hnízdící netopýry či rostoucí chráněný pelyněk. Úředníci na útvarech ochrany životního prostředí by však podle mého názoru měli být spíše na opačné straně - tedy striktně hájit zákony a zájmy občanů. Že to ale není pravidlem svědčí i případ rekonstrukce kravína našeho zemědělského družstva.

ZD Okříšky se z úsporných důvodů rozhodlo, že by změnilo technologii pěstování krav na bezstelivovou – místo stávajícího hnoje, který se může nechat skladovat někde daleko na poli, by po kravách zůstávala kejda v obrovském otevřeném zásobníku a vyvážela se na pole 2x za rok. Pod názvem "Stavební úpravy stájí pro dojnice Okříšky" tento záměr v listopadu 2004 předložili Krajskému úřadu a ten následně občanům. Jak kvůli řadě kritických připomínek (i ve Voříškovi je z té doby jedna z nich – od obyvatel DPS, postižené už nyní enormním zápachem z prasečáku ve stejném areálu), tak především proto, že podobný záměr je přímo uveden pod bodem 1.7 Přílohy číslo 1 zákona že musí "vždy podléhat posouzení", Krajský úřad v prosinci 2004 rozhodl, že tento záměr BUDE posuzován podle zákona 100/2001 Sb.

V ZD Okříšky z toho jistě velkou radost neměli, ale nejsou to žádní hlupáci, protože přišli na jednoduchou fintu, jak se onomu posuzování velkojímky kejdy a rekonstrukce kravína vyhnout. Ještě v lednu požádali o zrušení posuzování svého původního záměru a tak KÚ "pro dílčí změny a úpravy záměru" skutečně posuzování v únoru 2005 ukončil.

Poté ZD obratem dodalo na KÚ analogický projekt s drobnými úpravami textu a mírně pozměněným názvem "Změna technologie stájí pro dojnice Okříšky", jehož podstata byla ale naprosto stejná – bagatelizování problémů se smradem z obrovské nové jímky na kejdu pro 370 krav nedaleko od obytné výstavby. Úředníci na KÚ jim to ovšem tentokrát "sežrali i s navijákem" a místo toho, aby jen pokračovali v předchozím řízení, ke kterému už měli z minulosti dostatek podkladů, zahájili nové tzv. zjišťovací řízení. Na to už ale nikdo z občanů Okříšek nezareagoval, protože každý zřejmě předpokládal, že když je to prakticky tentýž projekt, nemá přece smysl opakovat tytéž připomínky znova – úředníci je tam již přece všechny od prosince mají. A navíc – i podle prosincového rozhodnutí KÚ přece taková stavba podle zákona 100/2001 posuzována být musí přímo ze zákona, tak proč se namáhat s nějakým psaním. (To, že posuzování stavby podle zákona 100/2001 Sb. nepožadoval ani Obecní úřad Okříšky samozřejmě nikoho nepřekvapí, když jsou jeho papaláši skálopevně přesvědčeni, že smrad, hluk, prach a podobné exhalace jsou průvodními příznaky pokroku, proto je třeba je co nejvíce šířit a za každou cenu podporovat.)

V březnu proto čekalo naše občany nemilé překvapení. Přestože se paní ing.Vávrová z KÚ, která to všechno měla na starosti, ani nenamáhala počkat, až uplyne zákonná lhůta pro podávání připomínek od občanů, zjišťovací řízení ukončila šokujícím rozhodnutím: rekonstrukce našich kravínů už NEBUDE posuzována podle onoho zákona 100/2001.

Na ZD po takové zprávě jistě dlouho bouchaly špunty od šampaňského, zatímco občanům Okříšek asi nezbude, než se z širokého dalekého okolí kravína odstěhovat (pro vaši představu – nová jímka pojme přes 2000 kubíků kejdy – to je množství, které by zaplnilo asi polovinu fotbalového hřiště do výšky 1 metr a odporný zápach z ní by byl jistě "zanedbatelný"). Nikým nezodpovězená otázka ale je, zda se ovšem budou mít postižení občané kam odstěhovat. Obávám se totiž, že např. obyvatelé naší DPS-ky nejspíš své předchozí bydlení prodali současně s tím, co se do našeho důchodčína (kde chtěli původně nejspíš v klidu dožít) nastěhovali.
25.03.2005
?subject=Komu slouží KÚ Vysočina?'>Jaromír Suchý
přístupů: 6053    diskusních příspěvků: 2    poslední: 26.08.2005 20:14:44


© Jaromír Suchý 1999 - 2014