Voříšek
občasník pro Okříšky a okolí
O serveru | Mapa stránek | Statistiky | Vyhledávání | Služby | Kontakt
Hlavní rubriky:
Komentáře  [80]
Místní zajímavosti [3]
Co se děje v okolí [1]
Dokumenty [16]
Blog [10]
Webtipy [1]
Věřte - nevěřte (JPP) [8]

Archiv Voříška
z let 1999-2003
[168]

Seznam serverů
z okolí Okříšek


Spřízněné stránky:
Můj Lanškroun
Náš Liberec
Nerátky.cz (Neratovice)
Novojičínský Samizdat
Otevřené Úvaly
Radniční listy (opozice K.Vary)

Další oblíbené stránky

Stránky, týkající se zajímavých kulturních aktivit z okolí:
Fru Fru
Klub B Třebíč
Jezerel Thc
Zámostí - festival v Třebíči

Hlavní strana > Komentáře

Jak dlouho ještě bude platit, že "nikdo za nic nemůže"?

Náš starosta Josef Kula už je natolik zvyklý na to, že mu beztrestně projde jakákoliv křivárna, že bylo jen otázkou času, kdy "padne kosa na kámen" a dopadne to jinak. Zvonění jisker od kosy za něj ale nejspíš zaplatíme my, občané Okříšek, a to nijak lacino - v krajním případě až 8,6 miliónů. To je pokuta za to, že se pan starosta "domníval", že nemusí respektovat podmínky státní dotace na (jinak naprosto zbytečný a hnusný) tzv. poldr za nádražím.

V naprosté tichosti a bez zájmu oficiálních médií se ve zprávě z jednání obecní rady dne 3.3.2005 objevilo usnesení č.322/05, projednávané pod bodem "Platební výměr na odvod dotace a penále ze stavby poldru a průlehu" ve znění:

Rada schvaluje žádosti obce k Finančnímu úřadu v Třebíči týkající se stavby poldru s průlehem takto:

a) žádost o odložení odvodu celé státní dotace ve výši 6 291 050,- Kč a penále ve výši 2 302 525,- Kč včetně zápočtu roku 2005 do konce letošního roku,
b) žádost o prominutí odvodu a penále uvedených pod písmenem a) tohoto usnesení.


Zatímco jinými svými výsledky se naše radnice všude chlubí, tento "výsledek" si určitě nechala jen pro sebe (nebo že by to jak naschvál ve všech regionálních médiích odmítli zveřejnit?). Dokonce i zlatým erbem oceněný a jistě široko-daleko nejzasvěcenější informace z první ruky přinášející web okrisky.cz si nenašel prostor, aby o tom obdrženém platovém výměru něco napsal na své titulní stránce. Na můj dotaz v diskuzním fóru na serveru okrisky.cz k tomu pan Ryšavý alespoň doplnil:

Na zasedání rady obce dne 3. 3. byla projednána informace o vydání platebních výměrů ze strany Finanční úřadu v Třebíči. Týkají se stavby poldru s průlehem realizované v závěru roku 2003. Při kontrole čerpání státní dotace FÚ zjistil, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci dne 17.1.2004, zatímco v podmínkách limitky na dotaci byla uvedena podmínka kolaudace stavby včetně jeho právní moci do konce roku 2003. Jednalo se o značně atypickou podmínku, neboť u většiny dotací bývá podmínka uplatnění žádosti o kolaudaci nebo vydání kolaudačního rozhodnutí. V žádostech pro loňský rok již byla také u daného titulu změněna. Nicméně v roce 2003 platila a došlo tak k pochybení ze strany OÚ a následnému vydání platebních výměrů na vrácení celé dotace ve výši 6 291 050,- Kč včetně penále z prodlení ve výši 2 302 525,- Kč. Proč k této formální vadě došlo? Hlavní vinu na tom má situace v závěru roku, kdy se díky přetížení obecního úřadu a také pošty zdrželo odeslání kolaudačních rozhodnutí na jednotlivé instituce, které se mohou vyjadřovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o formální vadu, požádala samozřejmě rada o prominutí obou výměrů. Na základě jednání s kompetentními orgány je vysoká pravděpodobnost prominutí.

A následně ještě:

...Určitě jde v tomto případě o důležitou věc, ale jsem přesvědčen /na 99%/, že bude vyřešena pro obec pozitivně, tedy že oba výměry budou zrušeny.
Pokud by to ovšem přece jen dopadlo špatně, tak by samozřejmě měl každý zainteresovaný vyvodit pro sebe politickou odpovědnost, což bych ve svém případě viděl na rezignaci na funkci člena rady /i přesto, že jsem v této věci neměl žádný konkrétní úkol/.


(Pokud to myslí pan Ryšavý vážně, musím ocenit jeho připravenost nést za to i následky.)

Starosta ve stejné době problém v kabelové televizi jen odbyl sdělením, že se domníval, že podmínky na dotaci jsou jiné. A jak jsem se dnes díval na místní kanál kabelovky znovu, vypadá to, že se podařilo docílit odkladu zaplacení výměru do konce roku, přičemž o jeho prominutí se ještě jedná.

Ať to dopadne s pokutou 8,6 miliónů jakkoliv, byl bych rád, kdyby našim občanům konečně došlo, že celý ten problém by nenastal, pokud by v Okříškách panovala úplně jiná politická kultura. Náš starosta si tady s přispěním stáda slepě poslušných zastupitelů kolem sebe vybudoval takovou svatozář, že i ten sebešílenější zmetek, který z něj vypadne, musí být "samozřejmě" také považován za posvátný a nikdo si o něm nesmí dovolit pochybovat. Neexistuje jakákoliv reálná kontrola jeho práce a každý náznak zpochybnění jeho činnosti je zesměšňován či tvrdě zašlapán do země.

Ve fungující demokracii si přitom vládnoucí skupina opozici hýčká (je např. samozřejmostí, že kontrolní funkce má zásadně v rukou opozice), protože ten, kdo něco zodpovědně řídí, ví, že ke své práci nutně potřebuje i kvalitní zpětnou vazbu. Při neexistenci jakékoliv kontroly a osobní zodpovědnosti starosty v rámci naší obce se potom ale nesmíme divit, že když jednou přijdou z okresu či kraje náhodou obtížně zkorumpovatelní kontroloři, na jeho chyby naprosto zbytečně doplatíme my všichni. Je jenom otázkou času, kdy se to stane, a případných 8,6 miliónů ztráty by byla zatraceně tvrdá lekce. Nejdůležitější proto je, aby si naši zastupitelé co nejdříve přestali nalhávat, že na radnici "nikdo za nic nemůže" a vytvořili takové kontrolní mechanismy, aby se možnost závažných pochybení starosty a radních podstatně snížila.
28.03.2005
?subject=Jak dlouho ještě bude platit, že "nikdo za nic nemůže"?'>Jaromír Suchý


Související odkazy:
Náš poldr státní Agentura pro ochranu přírody a krajiny ČR odmítla podpořit, přesto se jej našemu starostovi podařilo realizovat


přístupů: 5828    diskusních příspěvků: 0


© Jaromír Suchý 1999 - 2014