Voříšek
občasník pro Okříšky a okolí
O serveru | Mapa stránek | Statistiky | Vyhledávání | Služby | Kontakt
Hlavní rubriky:
Komentáře  [80]
Místní zajímavosti [3]
Co se děje v okolí [1]
Dokumenty [16]
Blog [10]
Webtipy [1]
Věřte - nevěřte (JPP) [8]

Archiv Voříška
z let 1999-2003
[168]

Seznam serverů
z okolí Okříšek


Spřízněné stránky:
Můj Lanškroun
Náš Liberec
Nerátky.cz (Neratovice)
Novojičínský Samizdat
Otevřené Úvaly
Radniční listy (opozice K.Vary)

Další oblíbené stránky

Stránky, týkající se zajímavých kulturních aktivit z okolí:
Fru Fru
Klub B Třebíč
Jezerel Thc
Zámostí - festival v Třebíči

Hlavní strana > Komentáře

Tajemný investor i naše radnice stále mlčí či mlží

Jak už asi všichni v Okříškách zaslechli, povídá se, že se možná v brzké době staneme rájem prosperity díky investici firmy Fraenkische CZ s.r.o., která u nás vytvoří 300 nových pracovních míst v provozovně bez jakéhokoliv negativního vlivu na životní prostředí.

Naši zastupitelé se 23.5.2006 oficiálně zavázali svým usnesením č. XXIII/1/2006 mj. že souhlasí se "zahájením přípravy smlouvy o převodu obecního pozemku p.č. 604/4 - orná v k.ú. Okříšky nebo jeho části do majetku firmy Fraenkische CH s.r.o. za cenu 1,- Kč, a to před zahájením stavby formou smlouvy o budoucí smlouvě a nejpozději do termínu kolaudace výrobní haly kupní smlouvou", jinými slovy, že se rozhodli věnovat poslední volný obecní pozemek v mnohamiliónové hodnotě, určený podle územního plánu pro průmyslovou výrobu, zdarma (resp. za korunu) firmě Fraenkische CZ s.r.o.

Zajímalo mě proto, k čemu se vlastně za takovou nebývalou štědrost ona firma zase na oplátku konkrétně zavázala našim občanům. Mám totiž docela obavy, že - jak už jsem psal minule - vzhledem k tomu, že podle oficiálních informací z Krajského soudu v Brně má ona s.r.o. základní jmění jen 200 tisíc korun, po celou dobu svého podnikání "produkuje" výhradně ztráty, má dluhy v řádu desítek milionů a dlouhodobé problémy s (ne)placením sociálního a zdravotního pojištění, nemusí jít o dvakrát důvěryhodného partnera.

Požádal jsem tedy 29.6.2006 náš obecní úřad podle Zákona o svobodném přístupu k informacím o něco z toho, co mají k dispozici v souvislosti se záměry firmy Fraenkische CZ s.r.o. v Okříškách, konkrétně o:

kopie všech dokumentů, souvisejících se záměry firmy Fraenkische CZ s.r.o.v Okříškách, tedy především:
- kopie všech přijatých a odeslaných dopisů a emailů, které si Obecní úřad Okříšky s firmou Fraenkische CZ s.r.o.vyměnil
- kopie všech zápisů ze všech jednání, které činovníci obce s firmou dosud měli
- případné další materiály. související s touto firmou, které má Obecní úřad k dispozici (např. písemné závazky a prohlášení firmy k investici v Okříškách, oficiální informace o historii jejího podnikání v České republice, statistické údaje o počtu a struktuře pracovních úrazů ve firmě, potvrzení, že v současnosti nemá firmy Fraenkirsche CZ s.r.o. nedoplatky na daních a pojištěních, apod.)


Asi tušíte, že - jak je tady "dobrým lidovým zvykem" - se naše radnice snažila především mi ze všech sil nevyhovět. Protože už je ale možná trochu znervózněl právě běžící soudní spor v jiné věci neoprávněného zatajování informací, dostal jsem tentokrát alespoň něco - kopie části emailů, které odeslal firmě náš pan starosta. Odepření kopií zbývajících materiálů starosta zdůvodnil tím, že si to nepřeje firma Fraenkische.

zamítnuté žádosti o informaci

(kliknutím na obrázek si zvětšíte)

Bohužel z oněch starostových emailů příliš nevyplývá, co se tu má vlastně stavět a mé obavy z prapodivnosti celé tzv. investice to nijak nerozptýlilo.

Samozřejmě jsem se proti neposkytnutí informací odvolal,

v červnu 2006 jsem podal žádost o informace, týkající se záměrů firmy Fraenkische v Okříškách a kopii korespondence mezi Obecním úřadem Okříšky a firmou Fraenkische.
Dne 11.7.2006 mi zaslal Obecní úřad Okříšky část požadovaných informací a zbytek mi odmítl poskytnout s odůvodněním, že informace nelze poskytnout bez souhlasu firmy Fraenkische CZ s.r.o. Obecní úřad ale nijak nedoložil, že o takový souhlas v době od obdržení mé žádosti do 11.7.2006 firmu Fraenkische CZ s.r.o. vůbec žádal, a nedoložil ani to, že firma Fraenkishce CZ s.r.o. takový souhlas odmítla dát. Považuji proto postup Obecního úřadu při odepření informací za nezákonný a odvolávám se tímto proti neposkytnutí části informací, o které jsem žádal.


protože darování obecního pozemku je událost, která sama o sobě vzbuzuje naprosto oprávněný zájem veřejnosti, a jsem přesvědčen, že právě v takových případech by měly úřady postupovat naprosto transparentně.

Přestože už předloni byl přijat nový Správní řád (zákon o tom, jak se mají chovat a postupovat veřejné instituce), který je platný od letošního ledna, nestačili naši radní za dva roky asi jeho existenci zaznamenat, protože udělali něco, na co zřejmě vůbec neměli právo - zamítli sami mé odvolání (přestože je v případu svého nesouhlasu měli postoupit krajskému úřadu).

zamítnutí odvolání

(detail)

Nicméně i ono zamítnutí pro mě jistý význam mělo - jeho součástí byla totiž kopie přípisu od firmy Fraenkishe, že si nepřejí, aby se o ní kdokoliv cokoliv dozvěděl

Fraenkische nehce, aby se vědělo o jejích záměrech v obci Okříšky

(detail)

V obchodním rejstříku je ale uvedeno úplně jiné jméno jednatele, který má právo oficiálně vystupovat jménem oné firmy, v každé slušné instituci je také zvykem, že se veškerá pošta archivuje a má tedy uvedeno datum svého odeslání či přijetí a své pořadové číslo (na obdržené kopii tedy schází nejen jakékoliv evidenční údaje od Fraenkische CZ s.r.o., ale dokonce i od Obecního úřadu Okříšky, a jsem zvědavý, jak tento šlendrián budou naši úředníci obhajovat na krajském úřadě).

Samozřejmě mi z toho všecho vychází, že - i kdyby nebylo dosavadních katastrofálních hospodářských výsledků firmy Fraenkische CZ s.r.o. - je investor, který se o sobě a svých záměrech snaží cílevědomě zatajit před veřejností absolutně všechny informace, naprosto nedůvěryhodný. Ale protože je na 7.září naplánováno zasedání zastupitelstva, kde se mají investoři z Fraenkische představit, třeba se tam dozvíme, že je všechno jinak.
26.08.2006
?subject=Tajemný investor i naše radnice stále mlčí či mlží'>Jaromír Suchý
přístupů: 5552    diskusních příspěvků: 1    poslední: 27.08.2006 10:05:24


© Jaromír Suchý 1999 - 2014