Voříšek
občasník pro Okříšky a okolí
O serveru | Mapa stránek | Statistiky | Vyhledávání | Služby | Kontakt
Hlavní rubriky:
Komentáře  [80]
Místní zajímavosti [3]
Co se děje v okolí [1]
Dokumenty [16]
Blog [10]
Webtipy [1]
Věřte - nevěřte (JPP) [8]

Archiv Voříška
z let 1999-2003
[168]

Seznam serverů
z okolí Okříšek


Spřízněné stránky:
Můj Lanškroun
Náš Liberec
Nerátky.cz (Neratovice)
Novojičínský Samizdat
Otevřené Úvaly
Radniční listy (opozice K.Vary)

Další oblíbené stránky

Stránky, týkající se zajímavých kulturních aktivit z okolí:
Fru Fru
Klub B Třebíč
Jezerel Thc
Zámostí - festival v Třebíči

Hlavní strana > Komentáře

Není smlouva jako smlouva

Nedělám si iluze, že by snad pánům a dámám na naší radnici nějak záleželo na hospodárném nakládání s obecním majetkem, nicméně někdy nad jejich počínáním opravdu zůstává rozum stát. Třeba proč zbytečně improvizují a přidělávají si práci navíc, když by mohli bezpracně použít to, co už za ně vyzkoušeli a funguje jinde.

V tomto případě šlo o sice jen o pár tisíc za pronájem reklamních ploch, nicméně jako ilustrační příklad mi to připadá hezké.

V rubrice Dokumenty můžete najít smlouvy mezi Městem Třebíč a firmou Yashica s.r.o. na pronájem sloupů veřejného osvětlení na umístění reklam a obdobnou mezi Obcí Okříšky a stejnou firmou Yashica s.r.o. Opravdu nechápu, proč naši radní neudělali to nejjednodušší co mohli – vyžádat si z Třebíče jejich smlouvu a pouze kosmeticky upravit detaily podle místních podmínek. Současně by se tak určitě vyvarovali chybě, kvůli které je jejich smlouva s firmou Yashica s.r.o. zřejmě od začátku neplatná.

Postupně tedy srovnávejme obě smlouvy:

1) nájemce:
- v Třebíči je ve smlouvě jako zástupce nájemce – firmy Yashica s.r.o. - uveden její jednatel Petr Burian i se svou funkcí jednatele, která jej k podpisu opravňuje. Je to tak správně, protože podle Obchodního rejstříku je Petr Burian (i když někde se uvádí i příjmení Burián) jednatelem firmy a má právo jejím jménem jednat.
- v Okříškách je jako zástupce nájemce uveden nějaký Jan Sokol. Stejně tak by tam mohlo být třeba i Josef Švejk nebo Jára da Cimrman – mělo by to zřejmě stejnou hodnotu, protože žádný Jan Sokol nemá podle Obchodního rejstříku právo jednat jménem firmy Yashica s.r.o.

2) předmět smlouvy:
- v Třebíči uvedli jak rozměry reklamních panelů (120x80), tak i omezení pro umístění na sloupech (od 3.5 do 6.5m), nájemce může provést instalaci až po písemném vyjádření Dopravního inspektorátu Policie ČR, smlouva obsahuje tvrdé sankce za nerespektování dohodnutých pravidel, která jsou podrobně definována
- v Okříškách si zřejmě může nájemce umístit reklamy na sloupy kam chce a nepotřebuje dokonce ani souhlas DI Policie ČR; pikantní je, že zřejmě 3 reklamní panely mají být umístěny na celkem 4 místech (že by je po týdnu přesouvali jinam?), smlouva neobsahuje žádné sankce, týkající se nedodržení počtu či umístění reklam či jejich obsahu

3) platba:
- v Třebíči tvrdé sankce za opožděné či nepřesné platby
- v Okříškách žádné sankce za opožděné či jinak špatné platby

4) ukončení smlouvy
- v Třebíči je nájemce povinen do 10 dnů odstranit zbytky reklam a uvést sloupy do původního stavu, jinak následují tvrdé snakce
- v Okříškách odstranění reklam nijak neřeší – žádné povinnosti ani případné sankce pro nájemce

5) podmínky platnosti smlouvy
- v Třebíči obsahuje smlouva povinnou doložku o zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce
- v Okříškách smlouva nic takového neobsahuje, protože záměr pronájmu nikdy zveřejněn nebyl a smlouva je tak od začátku neplatná

I když v Okříškách je na smlouvě uveden coby zástupce firmy Yashica s.r.o. uveden již zmíněný Jan Sokol, při pečlivějším srovnání obou podpisů to skoro vypadá, že i smlouvu v Okříškách zřejmě podepsal pan Burian.Zřejmě je to taky jeden z těch lidí, který si ani nepřečte, cože to vlastně schvaluje či podepisuje. V tom by si jistě s "vyvolenými" na naší radnici mohl skvěle rozumět...
28.04.2007
?subject=Není smlouva jako smlouva'>Jaromír Suchý


přístupů: 5393    diskusních příspěvků: 0


© Jaromír Suchý 1999 - 2014