Voříšek
občasník pro Okříšky a okolí
O serveru | Mapa stránek | Statistiky | Vyhledávání | Služby | Kontakt
Hlavní rubriky:
Komentáře  [80]
Místní zajímavosti [3]
Co se děje v okolí [1]
Dokumenty [16]
Blog [10]
Webtipy [1]
Věřte - nevěřte (JPP) [8]

Archiv Voříška
z let 1999-2003
[168]

Seznam serverů
z okolí Okříšek


Spřízněné stránky:
Můj Lanškroun
Náš Liberec
Nerátky.cz (Neratovice)
Novojičínský Samizdat
Otevřené Úvaly
Radniční listy (opozice K.Vary)

Další oblíbené stránky

Stránky, týkající se zajímavých kulturních aktivit z okolí:
Fru Fru
Klub B Třebíč
Jezerel Thc
Zámostí - festival v Třebíči

Hlavní strana > Komentáře

Také si myslíte, že nakládání s obecním majetkem je veřejná záležitost?

Pokud ano a jste z Okříšek, máte smůlu – na naší radnici jsou totiž přesvědčeni o pravém opaku. Až s odstupem času jsem se konečně dostal k naskenování zbývajících dokumentů, týkajících se postojů radnice k informacím o záměrech nájemce stavby nyní dokončované továrny firmy CTP invest.

Zopakujme si tedy veřejně známou historii námluv firmy Fraenkische CZ s.r.o. s naší radnicí kvůli stavbě na našich obecních pozemcích (pokud zde něco podstatného chybí, budu rád, když mě na to ještě pozorní čtenáři laskavě upozorní, abych mohl zejména přehled dokumentů na konci textu doplnit a zkompletovat).

26.4.2006 schválilo obecní zastupitelstvo svým usnesením záměr prodat obecní pozemek 604/4, od 4.května 2006 byl s platností, omezenou na 15 dnů, zveřejněn na úřední desce záměr prodat "malou část pozemku 604/4"(pod termínem "malá část pozemku" si asi všichni představí spíše pozemek tak na dílničku živnostníka než obludu, která je tam dnes). Ve lhůtě 15 dnů nikdo o pozemek neprojevil zájem - dokonce ani firma Fraenkische CZ s.r.o., takže záměr prodat pozemek uplynutím lhůty 15 dnů 19.května pozbyl platnost.

Přestože firma Fraenkische CZ s.r.o. vůbec neprojevila o pozemek oficiální zájem, už 23.5.2006 zastupitelstvo přijalo usmesení, že se má připravit smlouva, která firmě věnuje cca 27 tisíc m2 za korunu.

15.6.2006 se uskutečnila exkurze zastupitelů do provozovny Fraenkische CZ s.r.o. v Jihlavě.

22.6.2006 se objevila na internetových stránkách Okříšek informace našeho starosty "Firma Fränkische postaví nový výrobní závod v Okříškách", která měla vycházet ze zprávy, kterou na obci údajně dostali den předtím. Klíčová je část "Ve středu 21. 6. 2006 jsme obdrželi oficiální informaci od vedení firmy Fränkische CZ s.r.o., že němečtí majitelé ukončili posuzování svého záměru vybudovat v České republice vybudovat výrobní závod. Ze všech alternativ si k realizaci vybrali průmyslovou zónu Okříšky"

29.6.2006 jsem požádal podle Zákona o svobodném přístupu k informacím 106/1999Sb. Obecní úřad Okříšky o poskytnutí informací, které mají o firmě Fraenkische CZ s.r.o. a jejich záměrech v naší obci, především kopie vzájemné korespondence. Obecní úřad mi částečně vyhověl a 11.7.2006 mi zaslal část kopií emailů, které jim odeslal náš starosta (nejzajímavější jsou 4 stránky, na kterých firmě Fraenkische starosta firmě za naše peníze radí, co mají v souvislostí se svou investicí dělat), ale z toho, co na obec obdrželi od oné firmy, jsem nedostal skoro nic jak jsem tady již dříve psal.

Psal jsem i o tom, že jsem se odvolal a obecní rada měla dvě možnosti: buď mému odvolání vyhovět a všechny chybějící informace mi poskytnout, anebo předat celý spis k rozhodnutí na nadřízený orgán - krajský úřad.

To by ale nebyla naše radnice, aby tam nevymysleli třetí možnost: jednoduše moje odvolání zamítli, přestože na to vůbec neměli pravomoc. Pikantní na tom je, že jako hlavní argument pro zamítnutí uvedli prapodivný cár papíru, který by nikdy nikde jinde než na naší radnici nemohl jako doklad obstát:
- dopis není nijak datován a neobsahuje ani razítko, kterým Obecní úřad Okříšky eviduje všechnu došlou poštu, na Obecní úřad tedy nikdy oficiálně nepřišel a není proto nijak evidován, těžko jej tedy někdo může používat jako nějaký argument.
- jediný, kdo měl v té době právo vystupovat za firmu Fraenkische CZ spol. s r.o. byl podle Obchodního rejstříku Břetislav Mikeska, tím ale podepsaná osoba není - Jiří Novotný se stal jednatelem s.r.o. až v září 2006
- nechápu, jakým právem prozradili naši "vyvolení" firmě, že o kopii korespondence žádám právě já
- uváděné argumenty, že by případným zveřejněním záměrů firmy Fraenkische v Okříškách mohla firmě vzniknou nějaká velká škoda jsou vhodné spíše do nějaké pohádky či humoristického časopisu. Že by skutečně hrozilo, že někdo za onen pozemek cca 27 tisíc m2 nabídne místo jedné koruny koruny třeba dvě a zastupitelé Okříšek na to kývnou, a veškerá energie, kterou Fraenkishe zatím věnovala k získávání jejich přízně, by přišla vniveč?

Protože naše obecní rada nepostupovala správně, požádal jsem krajský úřad 16.8.2006 o ochranu před nečinností podle Správního řádu. Ten mi obratem vyhověl a požádal Obecní úřad Okříšky o předání spisu k rozhodnutí. Doporučený dopis o tom se ale na naší radnici asi nějak "ztratil" (není divu, při tom šlendriánu, který tam dlouhodobě všeobecně panuje), protože se nikdo neměl k tomu, aby na něj zareagoval a spis do Jihlavy poslal.

Ale zpět.... Dne 4.7.2006 jednalo obecní zastupitelstvo o oné firmě. Všichni byli trochu smutní, když jsem jim přečetl ekonomické výsledky firmy podle účetní uzávěrky z dubna 2005, dostupné na internetových stránkách Krajského soudu v Brně - mj. měla v té době firma závazky cca 90 milionů po lhůtě splatnosti a dluhy na sociálním a zdravotním pojištění rozhodně přesahující průměrné měsíční splátky. V této souvislosti jsem navrhl usnesení, že by další jednání o případných majetkových převodech našich obecních pozemků na onu firmu měly pokračovat až poté, co prokáže, že nemá žádné závazky vůči našemu státu na daních a pojištěních – takové potvrzení bývá naprosto běžnou součástí toho, když chce někdo žádat o veřejnou podporu - což obrovský pozemek za korunu rozhodně je. Zastupitelé takový návrh ovšem zamítli – proč se musíte zeptat jich.

Už dva dny na to rozeslal starosta všem zastupitelům SMS ve smyslu, že to, co jsem četl z oficiálních údajů krajského soudu, vůbec není pravda, a následně obecní rada 20.7. (podle informací, převzatých z obecního zpravodaje 4/2006, str. 8) vzala na vědomí jeho informaci:takže z toho, že firma měla v dubnu 2005 90 milionů dluhů po lhůtě splatnosti starosta vyvozuje, že firma Fraenkische je velmi solidní a všechno s přípravou stavby hladce probíhá.

Zničehonic však došlo k zásadnímu obratu - jak jsem už zde psal, na zasedání obecního zstupitelstva 7.9.2006 jsme se dozvěděli, že firma Fraenkische CZ s.r.o. v Okříškách nic stavět nebude, ale že si nechá celý areál postavit od firmy CTP invest spol. s r.o. a bude si jej pro svou výrobu pouze pronajímat (obdobně, jako to dělala dosud v Jihlavě). Vůbec jsem se tomu nedivil, protože firmě s takovým základním jměním a hospodářskými výsledky jako Fraenkische CZ s.r.o. by žádná banka nepůjčila na stavbu ani halíř. A pan Svoboda z CTP investu nám tehdy prozradil i to, co bylo logické – jejich partnerem, ručícím za závazky spojené s pronájmem jejich budoucích hal v Okříškách, samozřejmě nebude česká pobočka firmy Fraenkische, ale přímo její německé ústředí (smlouvy a závazky od německého ústředí bych samozřejmě očekával i v případě, že by si firma Fraenkische chtěla v Okříškách stavět sama a pozemek za korunu si od obce koupila, ale nedovedu si dost dobře představit, jak by se na něčem takovém mohli se svojí ruštinou někdy v Německu naši činovníci domluvit.)

Urgoval jsem znovu nevyřízení odvolání žádosti o informace na Krajském úřadě a ten podruhé doporučeným dopisem požádal o předání spisu. Navíc jsem na to upozornil i na jednání obecního zastupitelstva. Naštěstí bylo před volbami a náš starosta chtěl ukázat i svoji lidštější tvář a tak udělal velkorysé gesto a slíbil spis do Jihlavy opravdu poslat.

Výsledek se dal vcelku očekávat – Krajský úřad rozhodl, že mi obecní úřad odepřel poskytnout informace neoprávněně.

Aby pan starosta získal nějaké bodíky před volbami, připravil mi opravdu rafinovanou pomstu. Na poslední zasedání obecního zastupitelstva dne 13.10. si pozval zástupce firmy Fraenkische CZ s.r.o. (bylo to vůbec poprvé, co se laskavě uvolili přijet představit zastupitelům a naší veřejnosti). Necítil jsem žádnou velkou potřebu se s činovníky Fraenkische ani seznamovat, když stejně partnerem Okříšek nebudou oni, ale firma CTP invest a tak jsem tam ani nešel a díval se na to jen v kabelové televizi a popravdě řečeno - nevěřil jsem vlastním očím!

Po zapnutí TV jsem byl na obrazovce já sám! Šlo o 3 měsíce starý záznam, aniž by ale bylo jakýmkoliv titulkem uvedeno, že je 3 měsíce starý, navíc se místo souvislého zvuku ozývalo jen nějaké chrčení, sípání a chraplání. Samozřejmě jsem měl 3 měsíce předtím o Fraenkische CZ s.r.o. trochu méně informací, než v době konání schůze, takže přítomní zástupci Fraenkische CZ s.r.o. mohli poté v přímém přenosu živě reagovat přezíravě a říkat něco jako "ale ten pán je trochu mimo", a z toho, že já jsem na námitku nijak nereagoval (když jsem tam ani nebyl), mohli televizní diváci nabýt dojmu, jak mi to teda pěkně "natřeli". Dozvěděl jsem se ale mj., že je podle nich "normální", že měla jejich firma podle účetní uzávěrky skoro 90 milionu dluhů po lhuti splatnosti, protože to tak začínající firmy údajně "běžně mívají" (a na to nikdo ze zastupitelů nijak nereagoval - přál bych všem zastupitelům škodolibě, aby si každý z nich na vlastní kůži alespoň jednou jedinkrát vyzkoušel, jaké to je, když vám někdo nečekaně dluží velké peníze, a na podobné cynické dlužníky by se určitě hned začali dívat jinak) nebo že obrovská fluktuace zaměstnanců v jejich firmě je podle nich "zdravá" (to se tedy máme co těšit na příchod zahraničních investorů...)

Jediný ze zastupitelů, na koho jsem měl číslo na mobil, byl pan Ryšavý, proto jsem mu volal a ptal se, jestli mu taková manipulace s veřejností (ze sestřihu to totiž vypadalo, že jsem přítomen jednání, ale už nejsem nijak schopen reagovat na argumenty zástupců Fraenkische) nepřijde ani trochu sprostá, a dozvěděl jsem se, že s tím nemá nic společného, že prý si to mám vyřídit se starostou.

Celá ta trapná scénka se starým záznamem a se zástupci Fraenkische CZ s.r.o. byla ale naprosto zbytečná - obec Okříšky s touto firmou přece oficiálně nikdy neměla nic společného (naším partnerem je přece od září 2006 firma CPT invest), takže našim zastupitelům může už být v tuto chvíli hospodaření či případný krach firmy Fraenkische naprosto lhostejné a jediné, co by je mělo zajímat, by mohl být negativní vliv provozu firmy na naše občany. Na to se však v té ukázce, kterou jsem viděl, nikdo ze zastupitelů neptal.

A úplně poslední fórek, kterým se náš pan starosta snažil za každou cenu znepříjemnit občanům získávání informací o nové továrně, bylo zveřejnění záměru pro zjišťovací řízení, zda má či nemá být nová stavba posuzována podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 100/2001Sb. Starosta na úřední desce obce i na internetu totiž uvedl úplně jinou internetovou adresu, kde se dal záměr se všemi podklady najít, aby to případní zájemci neměli tak jednoduché. Samozřejmě jsem na to upozornil Krajský úřad a ten díky tomuto zbytečnému radničnímu naschválu musel prodloužit dobu na podávání připomínek o 10 dnů. Pan starosta by sice stavbu nové plastovny jistě rád co nejvíce urychlil, ale nepochopil, že podobnými lacinými triky zaručeně dosáhne přesně pravého opaku.

Ale zpět k (ne)poskytování informací...

V pátek 3.listopadu jsem dostal dopis z naší radnice. Starosta mi píše, že mi na základě rozhodnutí krajského úřadu "vyhovují v plném rozsahu" a do dopisu přidal kopie 6 stran emailů, které dostal z Fraenkische, ale to "samozřejmě" opět nebylo všechno - scházely např. kopie některých oficiálních dokladů - např. dopis, na který se starosta 21.6. odvolával ve svém veřejném prohlášení, že se firma rozhodla právě pro Okříšky.

No a 12.12.2006 jsem dostal úplně poslední informaci v této věci - že žádný dopis z 21.6. neexistuje a informace byla pouze telefonická. Pokud tedy bylo to, co mám teď (několik emailů, uvedených níže v podrobném seznamu), skutečně všechno, co na naší radnici o Fraenkische CZ s.r.o. mají, je to opravdu zajímavý doklad o tristním stavu na onom úřadě. Vyplývá z toho mj., že o Fraenkische CZ s.r.o. nikdy neměli a nemají s výjimkou certifikátu ISO k dispozici ani jeden jediný písemný doklad, a veškeré informace, které o oné firmě měli předtím, než jí chtěli věnovat za korunu pozemek cca 27 tisíc m2, byly výhradně ústní. A přestože se nepochybně uskutečnila celá řada schůzek mezi našimi představiteli a zástupci Fraenkische, z žádné z nich nebyl podle starosty Kuly pořizován jakýkoliv zápis. Proč?

Relativně dobrá zpráva na závěr je to, že podle podle poslední zveřejněné účetní uzávěrky z dubna 2006 firma Fraenkische CZ s.r.o. stáhla své závazky po lhůtě splatnosti z dřívějších cca 90 milionů v dubnu 2005 na zhruba 38 milionů v dubnu 2006.

Přehled dokumentace:
Email Jiřího Novotného Josefu Kulovi 7.4.2006
Email J.Kuly J.Novotnému a jeho odpověď 3.5.2006
Email J.Novotného J. Kulovi 31.5.2006 - pozvánka na exkurzi
Email J.Kuly J. Novotnému z 1.6.2006 - odpověď na pozvání
Email J.Kuly J. Novotnému z 2.6.2006 - adresy pro pozvání na exkurzi
Email J.Novotného J.Kulovi 6.6.2006 - žádost o vyplnění dotazníku
Email J.Kuly J. Novotnému z 7.6.2006 - a vyplněný dotazník:
1.strana dotazníku
2.strana dotazníku
3.strana dotazníku
4.strana dotazníku
Email J.Kuly J. Novotnému z 7.6.2006 - tlak vody
Email J.Kuly J. Novotnému z 8.6.2006 - dešťová voda
Email J.Kuly J. Novotnému z 9.6.2006 - urgence pozvánek na exkurzi
nedatovaný dopis Jiřího Novotného J.Kulovi
Email J.Novotného J.Kulovi 8.8.2006 - certifikáty ISO
Odmítnutí žádosti o informaci z 8.8.2006
Dopis z Krajského úřadu Obecnímu úřadu z 24.8.2006 - strana 1
a strana 2 téhož dopisu
Rozhodnutí Krajského úřadu z 24.10.2006 - strana 1
a strana 2 rozhodnutí a třetí strana rozhodnutí
poskytnutí informace Obecním úřadem Okříšky - 2.11.2006
ještě jednou poskytnutí informace OÚ Okříšky - 12.12.2006


09.06.2007
?subject=Také si myslíte, že nakládání s obecním majetkem je veřejná záležitost?'>Jaromír Suchý
přístupů: 5762    diskusních příspěvků: 0


© Jaromír Suchý 1999 - 2014