Voříšek
občasník pro Okříšky a okolí
O serveru | Mapa stránek | Statistiky | Vyhledávání | Služby | Kontakt
Hlavní rubriky:
Komentáře  [80]
Místní zajímavosti [3]
Co se děje v okolí [1]
Dokumenty [16]
Blog [10]
Webtipy [1]
Věřte - nevěřte (JPP) [8]

Archiv Voříška
z let 1999-2003
[168]

Seznam serverů
z okolí Okříšek


Spřízněné stránky:
Můj Lanškroun
Náš Liberec
Nerátky.cz (Neratovice)
Novojičínský Samizdat
Otevřené Úvaly
Radniční listy (opozice K.Vary)

Další oblíbené stránky

Stránky, týkající se zajímavých kulturních aktivit z okolí:
Fru Fru
Klub B Třebíč
Jezerel Thc
Zámostí - festival v Třebíči

Hlavní strana > Komentáře

Tečka za netříděním odpadků našimi zastupiteli

Musím uznat, že si pan Ryšavý počínal v posledních týdnech při práci s médii skvěle - když se mu podařilo proti mně poštvat skoro všechny regionální noviny, Českou televizi i Český rozhlas a ještě přitom stačil i jedovatě poplivat jím nenáviděnou Stranu zelených, která s touto mou občanskou angažovaností neměla absolutně vůbec nic společného.

Při hodnocení výsledku – tedy rozhodnutí přestupkové komise o tom, že k přestupku zastupitelů nedošlo – na svých osobních stránkách velice správně uvádí, že klíčový byl především tlak médií na onu přestupkovou komisi, se skromností sobě vlastní už ale nedodává, že bez něj by se žádný nátlak nekonal a výsledek mohl být proto i úplně jiný.

Je to samozřejmě ostuda všech těch regionálních pseudonovinářů, kteří se jím tak dokonale nechali zmást, že si nikdo z nich ani nedal tu práci alespoň si na internetu přečíst zákon o odpadech 185/2001Sb a naši obecní vyhlášku o nakládání s odpady 2/2001 – pak by totiž těch, kdo by se mému oznámení o přestupku divili, zajisté ubylo.

Podíváte-li se na ono rozhodnutí přestupkové komise, považuji za klíčovoupodtrženou větu, že "vyhláška upravuje jednání původců odpadu". To je ale naprostý omyl: definici, kdo je původcem odpadu uvádí už zákon o odpadech, od kterého by teoreticky naše vyhláška měla být odvozena. A jestliže zákon o odpadech jednoznačně říká, že původcem odpadu je obec (§17, odst. (1) - Na obce se vztahují povinnosti původců podle § 16, pokud dále zákon nestanoví jinak) nemůže si obec vycucat z prstu něco jako že místo sebe ve vyhlášce prohlásí za původce odpadu nějaké občany, které si ve vyhlášce vyjmenuje, a na ně vyhláškou současně přenese povinnosti původců odpadu. Mimo vybírání poplatků dává zákon o odpadech obci pouze možnost v §17, odst.2 Obec může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

To je všechno. Nikde tam není ani slovo, že by obec mohla místní vyhláškou stanovit někoho původcem odpadu a přenášet na něj své povinnosti původce odpadů.

Shrnu-li to: původcem všech komunálních odpadů (mimo odpady podnikatelů), které vznikly na katastru Okříšek (a to jsou i odpadky, které někdo v Okříškách vyhodil z auta) je podle zákona Obec Okříšky. A jestliže sama Obec Okříšky uspořádá nějakou odpadkovou brigádu (organizátory brigády přece nebyli žádní skauti, pionýři ani brontosauři – těch by se samozřejmě povinnosti původců odpadů netýkaly), musí se její reprezentanti na akci automaticky řídit zákonem o odpadech a také vlastní vyhláškou – obojí nařizuje přednostní materiální využití odpadů. To je - slovy rádobynovinářky Martiny Chromé z privatizovaných, ale nikdy nezaplacených Horáckých novin - nad slunce jasné....

Protože nejsem účastníkem onoho přestupkového řízení, tak se bohužel proti rozhodnutí přestupkové komise v Okříškách nemůžu odvolat. Věřím, že by se krajský úřad při případném přezkoumání výsledku rozhodnutí naší přestupkové komise takhle snadno obrovským mediálním rohlíkem pana Ryšavého opít nenechal.
16.06.2007
?subject=Tečka za netříděním odpadků našimi zastupiteli'>Jaromír Suchý


přístupů: 5372    diskusních příspěvků: 10    poslední: 27.06.2007 01:10:31


© Jaromír Suchý 1999 - 2014