Voříšek
občasník pro Okříšky a okolí
O serveru | Mapa stránek | Statistiky | Vyhledávání | Služby | Kontakt
Hlavní rubriky:
Komentáře  [80]
Místní zajímavosti [3]
Co se děje v okolí [1]
Dokumenty [16]
Blog [10]
Webtipy [1]
Věřte - nevěřte (JPP) [8]

Archiv Voříška
z let 1999-2003
[168]

Seznam serverů
z okolí Okříšek


Spřízněné stránky:
Můj Lanškroun
Náš Liberec
Nerátky.cz (Neratovice)
Novojičínský Samizdat
Otevřené Úvaly
Radniční listy (opozice K.Vary)

Další oblíbené stránky

Stránky, týkající se zajímavých kulturních aktivit z okolí:
Fru Fru
Klub B Třebíč
Jezerel Thc
Zámostí - festival v Třebíči

Hlavní strana > Komentáře

Pravomocný rozsudek? Pro naše radní asi bezvýznamný cár papíru...

Vím, že už se opakuji s psaním o tom, jak mě neustále překvapují další a další prapodivné praktiky naší radnice, ale nic s tím nenadělám, je to prostě tak. Tentokrát radní nově "zabodovali" tím, že naprosto ignorují podstatu pravomocného rozhodnutí soudu...

Stručně zopakuji celou historii případu...
V květnu 2005 jsem si zažádal o informaci o tom, za co konkrétně naše radnice utratila dotaci necelých 40 tisíc na jeden z projektů z Fondu Vysočiny v roce 2004. Většina z požadovaných informací mi ale z pro mě dosud neznámých a naprosto nepochopitelných důvodů nebyla poskytnuta (úřad musí poskytnout buď všechny informace anebo ve svém rozhodnutí přesně v souladu se zákonem zdůvodnit odmítnutí byť i jen části žádosti), proto jsem se odvolal, ale stejně se nic dalšího nedozvěděl a tak jsem v srpnu 2005 podal žalobu ke krajskému soudu. Ve svém vyjádření k žalobě se naše radnice bránila tím, že jsem své odvolání nepodal řádně (podal jsem jej opravdu omylem o den dříve ještě v době, kdy teoreticky mohli informaci poskytnout), takže prý neměli důvod odvolání vyřizovat.

Abych celou věc urychlil, žalobu jsem tehdy stáhl a současně si požádal o tutéž informaci Obecní úřad Okříšky znovu - předpokládal jsem, že budou už z obsahu předchozí žaloby poučeni, kde udělali chybu, a žádost konečně vyřídí v souladu se zákonem. Ale přepočítal jsem se - opět mi ji bezdůvodně neposkytli. Opět jsem se odvolal (tentokrát už správně), opět mému odvolání nevyhověli a opět jsem tedy podal prakticky stejnou žalobu jako o půl roku dříve.

Podle vysvětlení z krajského soudu byla ale soudkyně, která měla případ na starosti, skoro rok nemocná, takže se tím celá věc nečekaně protáhla. Ještě letos na jaře ale nabízela dvakrát našim radním, že by bylo pro všechny strany nejlepší, kdyby mi žádané informace poskytli a ona mohla díky tomu soudní řízení zastavit. Vyjít právu vstříc je však něco, co je pro naši radnici asi nepřijatelné, proto takové její návrhy rozhodně odmítli.

11.července 2007 byl tedy vynesen rozsudek (detaily na této stránce dole), kde soudkyně v plném rozsahu vyhovuje žalobě a nezákonné rozhodnutí obecního úřadu a obecní rady ruší. Ve zdůvodnění rozsudku je uvedena i pro naši radnici docela podstatná pasáž: informace, které jsem požadoval, nejsou mezi těmi, které může podle zákona úřad žadateli odepřít. A protože rozhodnutí správního soudu jsou pro správní orgány závazné, měla by se tím rada Okříšek při svém budoucím rozhodování v této věci řídit.

Věc se rozsudkem vrací k novému vyřízení a do tří dnů mi měla obecní rada zaplatit vynaložené náklady řízení. (K těm nákladům řízení bych rád jen podotkl, že jsem se snažil naše radní ušetřit výdajů - tím, že mě ani nezastupoval advokát - v tak jednoznačném případě jsem jej vlastně nepotřeboval, jinak by totiž zaplatili asi 3x tolik, co teď.)

Teoreticky tím celá věc dobře končí - spravedlnost zvítězila a nezákonnosti byly odsouzeny. Teoreticky...

Rozsudek nabyl právní moci 17.7.2007. Myslíte, že mi radní v souladu s ním do tří dnů zaplatili náklady řízení? Ani náhodou... A myslíte, že mi v souladu s ním do 15 dnů obecní úředníci poskytli požadované informace? Taky ani náhodou! Na naší radnici si zřejmě myslí, že rozsudek soudu pro ně není nijak závazný a proto se o něm klidně dál mohou usnášet a hlasovat a když se jim zachce, také jej klidně mohou ignorovat. Na svém jednání totiž 19.7.2007 radní v dané věci jednali a hlasovali o tom, jestli se budou pravomocným rozsudkem řídit nebo ne - podotýkám, že onen rozsudek je přitom samozřejmě konečný, není proti němu možné žádné odvolání a případná kasační stížnost (k Nejvyššímu správnímu soudu) nemá odkladný účinek.

Naši radní tedy "velkoryse" rozhodli svým usnesením 328/20-16-07, že souhlasí s tím, aby mi byl soudní poplatek uhrazen, ale šlo pouze o nadbytečné gesto bez jakéhokoliv praktického výstupu. Nerozhodli totiž současně, kdo a kdy jej musí zaplatit, a ani o tom, že zaplatí-li to obec, jak bude na vinících vymáhat vzniklou škodu (to je přitom zákonná povinnost obce podle §36, odst 6 a 7 zákona o obcích 128/2000Sb.)

No a asi aby té "velkorysosti" náhodou nebylo moc, tak už radní "samozřejmě" neodsouhlasili druhou - tu nejpodstatnější - část rozsudku - tedy aby nařídili starostovi, že obecní úřad okamžitě zahájí nové vyřízení mé žádosti o informace z listopadu 2005 tak, abych informace co nejdříve obdržel.

Podívejte se nakonec sami, jaký byl celkový oficiální výsledek projednávání prohraného soudního sporu:Vypadá to tedy, že na hroší kůži našich radních opravdu nikdo nemá. Vcelku podružný soudní poplatek jsem sice nakonec dostal "už" po 14 dnech od právní moci rozsudku, ale na vyřízení žádosti o informace bohužel čekám i nadále marně, třebaže už je to přes měsíc a zákonná lhůta pro jejich poskytnutí skončila 1.srpna.

Takovýto výsměch soudní moci jako základu právního státu by v každé slušné společnosti asi vedl k okamžitému vymetení všech dotyčných radních na smetiště dějin - ale holt jen ve slušné společnosti. My však žijeme v Okříškách, kde se naše radnice úspěšně a dlouhodobě naopak snaží všechny přesvědčit, že k nám porušování zákonů a pošlapávání práv občanů neodmyslitelně patří jako takový nějaký místní charakteristický "folklór", na který bychom měli být podle nich asi dokonce i hrdí...

1.strana rozsudku
2.strana rozsudku
3.strana rozsudku
4.strana rozsudku

18.08.2007
?subject=Pravomocný rozsudek? Pro naše radní asi bezvýznamný cár papíru...'>Jaromír Suchý


Poznámky a doplňující informace:
Aktualizace k 6.9.2007:

Neomalenost našich radních snad opravdu nemá žádné hranice. Včera jsem obdržel z radnice odpověď na stížnost proč dosud nebyl splněn rozsudek soudu. Nemohou jej splnit prý proto, že nemají text mé žádosti o informaci. Takovou nehoráznou drzost si klidně dovolí nejspíš proto, že si zřejmě rozsudek za měsíc a půl ještě celý vůbec nepřečetli - v jeho části "odůvodněné" je totiž moje žádost doslova a do písmene zopakována, takže i kdyby neměli vůbec nic jiného, i samotný rozsudek jim jako podklad k vyřízení žádosti o informaci bohatě stačí.


přístupů: 5684    diskusních příspěvků: 1    poslední: 27.08.2007 18:42:59


© Jaromír Suchý 1999 - 2014