Voříšek
občasník pro Okříšky a okolí
O serveru | Mapa stránek | Statistiky | Vyhledávání | Služby | Kontakt
Hlavní rubriky:
Komentáře  [80]
Místní zajímavosti [3]
Co se děje v okolí [1]
Dokumenty [16]
Blog [10]
Webtipy [1]
Věřte - nevěřte (JPP) [8]

Archiv Voříška
z let 1999-2003
[168]

Seznam serverů
z okolí Okříšek


Spřízněné stránky:
Můj Lanškroun
Náš Liberec
Nerátky.cz (Neratovice)
Novojičínský Samizdat
Otevřené Úvaly
Radniční listy (opozice K.Vary)

Další oblíbené stránky

Stránky, týkající se zajímavých kulturních aktivit z okolí:
Fru Fru
Klub B Třebíč
Jezerel Thc
Zámostí - festival v Třebíči

Hlavní strana > Komentáře

Okříšští zastupitelé nedávno svérázně zabodovali!

Leccos se u nás vloni po volbách změnilo k lepšímu – třeba konečně zavedli do praxe požadavek, který jsem opakovaně marně navrhoval už před 9 lety – aby se do zápisu z jednání uvádělo i jmenovitě to, jak kdo hlasoval. Ukazuje se ale, že i to je málo a i z takto doplněného zápisu se o rozhodování svých zastupitelů nemusíte dozvědět vlastně skoro nic.

Své zastupitele si občané vybírají proto, aby je oněch 15 lidí zodpovědně reprezentovalo při jednáních a rozhodováních o záležitostech, které ovlivní světlou či temnou budoucnost naší obce. Předpokládám, že si nechtěli vybrat nějaké vnitřně rozpolcené osobnosti, neschopné se rozhodnout a když už musí, raději si předtím hodí korunou nebo místo hlasování odejdou na chvíli na záchod – jistě si přáli naopak takové, kteří mají jasnou vizi co pro Okříšky chtějí udělat a podle toho také zodpovědně jednají.

Zastupitelé mají oproti ostatním občanům nadstandardní přístup ke všem informacím, které jsou na radnici k dispozici a potřebují je ke svému rozhodování, takže vůbec nikdo z nich nemůže říci, že o něčem nemohl rozhodnout třeba proto, že měl k zodpovědnému rozhodnutí málo informací. A to mají naši zastupitelé ještě další obrovskou nadstandardní výhodu, že mohou navštěvovat i jednání rady, která jim to velkoryse umožňuje právě proto, aby měli ke svému rozhodování všechny dostupné informace.

Možná se teď ptáte, k čemu tak dlouhý teoretický úvod? Je to prosté: rád bych si vzal na mušku tradiční zlořád v chování našich zastupitelů, spočívající v jejich zbabělém a pokryteckém alibismu přitom, když se při hlasování o návrhu usnesení "zdrží hlasování". Je to totiž ten nejjednodušší způsob, jak můžou klidně zabíjet spoustu dobrých nápadů a přitom poté ještě drze dodatečně tvrdit: "ale vždyť já jsem proti tomu přece vůbec nic neměl, já jsem vůbec nehlasoval proti..."

Je dost málo morálně ospravedlnitelných situací, kdy se zastupitel může zdržet hlasování (myslím při schvalování usnesení zastupitelstva): jen např. při střetu zájmů (mimo zákonem definovaných i třeba schválení zakázky kamarádovi) či snad když kvůli mimořádným okolnostem nemohl být přítomen u klíčové části rozpravy o problému. Jak už jsem ale uvedl – nedostatek informací to v žádném případě být nemůže, protože si je můžou zastupitelé v případě zájmu zjistit předem (všichni dostávají podrobný program i s podkladovými materiály a k doplnění získání informací přece slouží především diskuze). Nemůže to být ani nedostatek kompetentnosti, protože zastupitelé mohou jakýkoliv problém dát dopředu zpracovat odborníkům a rozhodovat se podle jejich doporučení – a na problém s výběrem odborníků se nemají právo vymlouvat – to už je jejich politická zodpovědnost, komu budou důvěřovat a komu ne. A pokud se někomu zdá usnesení nelogické či nesrozumitelné po stylistické stránce, může přece dát návrhové komisi námět na jeho úpravu – to opět není žádný důvod ke zdržení se...

Ale zpět k onomu 25.10.2007. Na internetových stránkách Okříšek se před pár dny objevil zápis z onoho jednání zastupitelstva. Podle něj nejprve probíhala dlouhá obecná debata (v zápisu redukovaná na 8 stran textu) na téma dopravní situace v Okříškách a variantách případného obchvatu pro tranzitní dopravu. Poté se hlasovalo o konkrétních navržených usneseních. Jedno z nich bylo na "doplnění územního plánu Okříšek o variantu obchvatu". A výsledek hlasování? Nikdo nebyl pro, nikdo nebyl proti, úplně všech 15 zastupitelů se zdrželo, usnesení nebylo přijato a jelo se vesele dál.

Co tam tedy celé dvě či tři předchozí hodiny dělali, když se vůbec nikdo z nich nebyl schopen jakkoliv rozhodnout o tak zásadním kroku, jakým je doplnění územního plánu o možnost obchvatu, a nikdo nenavrhl ani jakoukoliv úpravu navrženého usnesení? To už snad měli raději všichni na to hlasování odejít na záchod, bylo by to méně trapné...

Ale máme, co jsme si zvolili a co si zasloužíme...
30.11.2007
?subject=Okříšští zastupitelé nedávno svérázně zabodovali!'>Jaromír Suchý


přístupů: 5467    diskusních příspěvků: 2    poslední: 06.12.2007 20:40:38


© Jaromír Suchý 1999 - 2014