Voříšek
občasník pro Okříšky a okolí
O serveru | Mapa stránek | Statistiky | Vyhledávání | Služby | Kontakt
Hlavní rubriky:
Komentáře  [80]
Místní zajímavosti [3]
Co se děje v okolí [1]
Dokumenty [16]
Blog [10]
Webtipy [1]
Věřte - nevěřte (JPP) [8]

Archiv Voříška
z let 1999-2003
[168]

Seznam serverů
z okolí Okříšek


Spřízněné stránky:
Můj Lanškroun
Náš Liberec
Nerátky.cz (Neratovice)
Novojičínský Samizdat
Otevřené Úvaly
Radniční listy (opozice K.Vary)

Další oblíbené stránky

Stránky, týkající se zajímavých kulturních aktivit z okolí:
Fru Fru
Klub B Třebíč
Jezerel Thc
Zámostí - festival v Třebíči

Hlavní strana > Komentáře

Nedivme se stamiliardovým státním dluhům...

Vloni na podzim vznikla za 6,3 milióny korun za manipulačním skladem dřeva v Okříškách zvláštní hromada hlíny, odborníky zvaná poldr. Vedoucí regionálního pracoviště státní Agentury ochrany přírody a krajiny ČR mi teď odpověděl na otázky, položené ve smyslu zákona 106/1999Sb.:

- posuzovala vaše agentura někdy záměr výstavby protipovodňového poldru za nádražím a pilou v Okříškách, okr. Třebíč?
- pokud ano, sdělte mi, prosím, stručně výsledek onoho posudku


toto:

Záměr výstavby protipovodňového poldru "za nádražím a pilou" posuzoval regionální poradní sbor (RPS) pro Program revitalizace říčních systémů při středisku AOPK ČR Havlíčkův Brod. Posuzování se týkalo možnosti přidělení státní dotace na realizaci tohoto záměru. Vámi dotazovaná akce byla pod názvem "Revitalizační a protipovodňová opatření v povodí Okříšského potoka, suchý poldr B, záchytný průleh" posouzena na zasedání RPS dne 24. 10. 2000.

Závěr vystaveného protokolu č. 00040 zněl:
Na základě předložených podkladů (projektová dokumentace "Revitalizační a protipovodňová opatření v povodí Okříšského potoka, suchý poldr "B", záchytný průleh", pare č. 4 vypracovaná firmou Jakubec - projekt, Brněnská 65, Jihlava 586 06 v prosinci 1999) a hodnocení Regionální poradní sbor

nedoporučuje

poskytnutí fin. příspěvku z prostředků Programu revitalizace říčních systémů. Důvodem výše uvedeného rozhodnutí je fakt, že očekávaný revitalizační efekt nebude úměrný vynaloženým nákladům. Stavba je svými parametry a umístěním krajinářsky nepřirozená a neřeší příčiny vzniku problému. RPS v problematickém povodí doporučuje alespoň částečné řešení vhodnějším způsobem, např. formou vytváření mezí a remízků s výsadbami původních druhů dřevin. Za tímto účelem je možné využít v příštím roce dotační tituly, které nabízí např. Program péče o krajinu.

S pozdravem
Ing. Václav Hlaváč, vedoucí střediska AOPK ČR v Havlíčkově Brodě

Takže stát si zřídil Agenturu na ochranu přírody a krajiny, a těmto (z našich daní placeným) profesionálním odborníkům se stavba tzv. poldru za pilou nelíbila pro neefektivně vynaložené náklady a nevhodné umístění do krajiny. Přesto si nějací (také z našich daní placení) Brouci Pytlíci z radnice v Okříškách (kteří nejspíš rozumí vždy všemu nejlépe) usmysleli, že jim nějací "amatéři" z AOPK nemají co radit, a přes své kámoše (z našich daní úplně nejlépe placené) soc.-dem. poslance v parlamentu prosadili na onu stavbu peníze přímo ze státního rozpočtu.

Naši radní jsou jistě přesvědčeni, že ta ošklivá a drahá stavba nás vlastně "nic" nestála – máme ji přece úplně "zadarmo" z nějakých "cizích" státních peněz, takže vlastně o nic nejde. Kdo má všech pět pohromadě ale jistě chápe, že zadarmo se nic nepostaví, protože ty "státní" peníze nepřinášejí žádní poslanci do parlamentu ze svých vkladních knížek, ale musíme je samozřejmě zaplatit my ze svých daní. Pokud to trochu rozpočítáme, tak při jedné víceméně zbytečné stavbě za 6.3 milióny vychází na jednoho občana Okříšek zhruba na 3 tisíce korun neefektivně vynaložených ze státního rozpočtu. Jestli to obdobně vloni udělaly všechny obce a města, bylo to zhruba 30 miliard zbytečně vyhozených za jediný rok. A protože vše nasvědčuje tomu, že podobným způsobem vládne sociální demokracie už šestý rok, nedivme se, že stát má stamiliardy dluhů, které neustále narůstají, ale přitom jsou na tom lidé stále hůř (vždyť jenom nezaměstnanost se soc. dem vládě "úspěšně" podařilo zvýšit na dvojnásobek). Mě by vůbec nepřekvapilo, kdybychom se tak (i s aktivním přispěním našich místních "pomazaných hlaviček" a jejich tzv. poldru B či "tvarůžkovitými" investicemi) pomalu blížili k pověstnému argentinskému státnímu bankrotu – tak jak o tom ostatně již některá naše média začínají spekulovat. To jen naši radní si asi i nadále žijí v blažené naivitě malých dětí, že státní pokladnice je bezedná a všechno v ní je "zadarmo", stačí jen s prosíkem natáhnout ručku tím správným směrem.
20.04.2004
?subject=Nedivme se stamiliardovým státním dluhům...'>Jaromír Suchý
přístupů: 7823    diskusních příspěvků: 10    poslední: 20.05.2004 20:24:32


© Jaromír Suchý 1999 - 2014