Voříšek
občasník pro Okříšky a okolí
O serveru | Mapa stránek | Statistiky | Vyhledávání | Služby | Kontakt
Hlavní rubriky:
Komentáře  [80]
Místní zajímavosti [3]
Co se děje v okolí [1]
Dokumenty [16]
Blog [10]
Webtipy [1]
Věřte - nevěřte (JPP) [8]

Archiv Voříška
z let 1999-2003
[168]

Seznam serverů
z okolí Okříšek


Spřízněné stránky:
Můj Lanškroun
Náš Liberec
Nerátky.cz (Neratovice)
Novojičínský Samizdat
Otevřené Úvaly
Radniční listy (opozice K.Vary)

Další oblíbené stránky

Stránky, týkající se zajímavých kulturních aktivit z okolí:
Fru Fru
Klub B Třebíč
Jezerel Thc
Zámostí - festival v Třebíči

Hlavní strana > Komentáře

Protinávrh protinávrhu protinávrhu

Bláhově jsem se domníval, že už mě na zasedáních našich obecních zastupitelů v Okříškách nemůže překvapit nic, ale opět jsem se zmýlil: zastupitelé už se neřídí dokonce ani jednacím řádem, který si sami kdysi pro sebe dobrovolně schválili.

Jak asi všichni, milí čtenáři, víte nebo tušíte, je jednací řád seznamem pravidel, na kterých se zainteresovaní aktéři většinově shodnou, a tím se současně zavazují, že je budou všichni respektovat. Podle jednacího řádu, který si na začátku svého funkčního období schválili naši zastupitelé v Okříškách, by mělo projednávání každého bodu jejich zasedání probíhat tak, že předkladatel přednese svůj základní návrh s jeho odůvodněním a návrhem usnesení, následuje diskuze a případné protinávrhy ostatních. Poté se rozprava ukončí a následuje hlasování. Tak je to teoreticky. (I když činnost návrhové komise jednací řád přímo neupravuje, předpokládám, že by měla výhradně evidovat základní návrhy a texty protinávrhů k nim a nějakou "lidovou tvořivost" se změnami předložených návrhů a protinávrhů si nechat jen na případy, kdyby byl některý návrh či protinávrh v rozporu se zákony, dalšími předpisy či zcela nehlasovatelný).

Na posledním jednání obecního zastupitelstva 22.2.2006 ale vše probíhalo docela jinak. Při projednávání 3. bodu programu (vůbec není směrodatné, co bylo obsahem tohoto bodu) pan starosta jako předkladatel přednesl svůj návrh - resp. víceméně na něj jen odkázal do tajného radničního "Informátoru č.1". (o tom už jsem mockrát psal, že je to taková u nás běžná praxe, že občané nemají právo vědět, co vlastně zastupitelstvo schvaluje, protože vše podstatné je výhradně jen v tajném "informátoru", který mají v ruce pouze zastupitelé, a který "samozřejmě" není ani přílohou zápisu z jednání). Pan Dosedla vystoupil s konkrétním doplňujícím dotazem, zda návrhu starosty dobře porozuměl, ale nikdo mu za předkladatele neodpověděl. Protože už nikdo ze zastupitelů neměl žádný příspěvek ani žádný protinávrh, přečetl jsem alespoň já svých 8 protinávrhů, které se týkaly různých částí projednávaného materiálu (šlo mi o to, aby se schvalovaný materiál dostal do souladu s realitou a potřebami našich občanů). Ani na to nikdo nereagoval, resp. někteří zastupitelé během mého vystoupení jen nechápavě obraceli oči v sloup či pořád pokukovali po hodinkách, asi jestli jsem už nevyčerpal 3 minuty, aby mi starosta konečně mohl odebrat slovo - nedivím se, protože se jim mé protinávrhy určitě neposlouchaly dobře.

Poté starosta ukončil rozpravu a mělo se začít hlasovat. Bláhově jsem očekával, že se začne nejprve hlasovat o mých konkrétních protinávrzích, které jsem návrhové komisi pro hladký průběh jednání raději předložil i v písemné formě.

První šok mi ale připravil pan doktor Mika - jeden ze dvou členů návrhové komise - který, místo aby postupně předčítal protinávrhy, které obdržel, navrhl své vlastní nové originální usnesení ve znění zhruba "obecní zastupitelstvo doporučuje připomínky pana Suchého k projednání na radě obce". Obecní rada ale v onom projednávaném bodu stejně nemohla přejímat pravomoci za zastupitelstvo, takže to byl jakýsi prapodivný úlet pana doktora úplně mimo (a navíc - návrhová komise by si rozhodně neměla své návrhy cucat z prstu, ale vycházet výhradně z toho, co jí bylo veřejně předloženo, proto jsem panu Mikovi připomenul, že to nebyly žádné moje "připomínky", ale protinávrhy k původnímu návrhu, o kterých by se teď mělo začít hlasovat).

Pan Mika znervózněl a nevěděl, co má dělat, protože při případném hlasování o mých protinávrzích by už zastupitelé nemohli strkat hlavu do písku, ale museli jednotlivě přiznat barvu, zda jim víc záleží na přizpůsobení práce naší radnice potřebám občanů, anebo na zachování dosavadního neúměrného pohodlí, anonymity a nulové osobní zodpovědnosti pana starosty a všech zastupitelů.

Pan starosta mu ale svérázným způsobem "vytrhl trn z paty". Přestože už byla předtím ukončena rozprava, řekl ještě něco jako: "dávám svůj protinávrh k předloženým protinávrhům" (přitom nikde v jednacím řádu se nepíše nic o možnosti podávat protinávrhy k protinávrhům či o protinávrzích k návrhům návrhové komise) "a protože je to protinávrh, musí se o něm hlasovat přednostně" a řekl svůj protinávrh, kterým ale v podstatě jen zopakoval to, co říkal úplně na začátku ve svém původním návrhu. Jakoby jeho původní návrh byl nyní protinávrhem mých protinávrhů - samozřejmě tím chtěl dosáhnout výhradně toho, aby se o mých protinávrzích dál vůbec nemluvilo a nehlasovalo a on tak ušetřil zastupitelům trapné chvilky přitom, že by mu museli 8x potupně hlasováním vyjadřovat svoji servilitu a současně přiznat, jak kašlou na občany. A všichni zastupitelé do jednoho okamžitě nadšeně zvedli ruku jakože ano, bravo starosto!, skvěle jsi nás vytáhl z bryndy! jsme s tebou až za hrob! Ani se nedivím té dojemné shodě naší reinkarnované Národní fronty.

Pokud bych ale přistoupil na starostovu zvláštní "radniční" logiku, jakože ke každému protinávrhu ještě může existovat nějaký protinávrh jakoby "na druhou", tak by ale i k protinávrhu protinávrhu mohl existovat protinávrh, o kterém by se mělo hlasovat přednostně atd. atd. a  dva lidé by tak svými vzájemnými protinávrhy protinávrhů byli klidně schopni donekonečna zcela zablokovat celé jednání.

Po takovéhle "lekci" z nedodržování vlastních pravidel se ale nikdo z našich zastupitelů potom nemůže divit, když se o sobě někde dočte, že jejich jednání zatím stále spíše připomínají secvičené frašky amatérských ochotníků či ještě více spíše loutkové divadlo s jedním principálem a množinou neživých loutek, než jednání zodpovědných a svéprávných místních politiků.

Asi nepřekvapí ani to, že podle zákona měl být ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva hotov do 7 dnů od jednání, ale nebyl k dispozici ani skoro po měsíci (20.3.). Inu, co bych ale vlastně taky čekal jiného na radnici, jejíž činnost je založena výhradně na tom, že nikdy nikdo za nic nemusí zodpovídat, že jo?
03.04.2006
?subject=Protinávrh protinávrhu protinávrhu'>Jaromír Suchý


přístupů: 6046    diskusních příspěvků: 3    poslední: 22.05.2006 19:31:05


© Jaromír Suchý 1999 - 2014