Voříšek
občasník pro Okříšky a okolí
O serveru | Mapa stránek | Statistiky | Vyhledávání | Služby | Kontakt
Hlavní rubriky:
Komentáře  [80]
Místní zajímavosti [3]
Co se děje v okolí [1]
Dokumenty [16]
Blog [10]
Webtipy [1]
Věřte - nevěřte (JPP) [8]

Archiv Voříška
z let 1999-2003
[168]

Seznam serverů
z okolí Okříšek


Spřízněné stránky:
Můj Lanškroun
Náš Liberec
Nerátky.cz (Neratovice)
Novojičínský Samizdat
Otevřené Úvaly
Radniční listy (opozice K.Vary)

Další oblíbené stránky

Stránky, týkající se zajímavých kulturních aktivit z okolí:
Fru Fru
Klub B Třebíč
Jezerel Thc
Zámostí - festival v Třebíči

Hlavní strana > Komentáře

Další z přešlapů starosty Ryšavého

Současný starosta Z. Ryšavý to měl dříve jednodušší - vždy, když potřeboval odvést pozornost od nějaké své nepravosti, mohl si z rukávu vytáhnout dalšího falešného žolíka či eso - nesmysl o tom, že za všechno špatné, co se v Okříškách stalo, přece můžu vždycky já. Ale protože se od minulých voleb do veřejného dění v obci zapojuji jen nepatrně, potřeboval si už konečně najít nový terč viníka všeho zla. Se svou papalášskou nadutostí už to ale tentokrát v nalezení snadného cíle docela přehnal...

4.dubna se na okříšských stránkách objevilo následující prohlášení:

Stanovisko úřadu městyse

Vážení spoluobčané,
minulý měsíc došlo na úřadu městyse k personální změně na úseku místních poplatků, závazků a pohledávek. Důvodem byly dlouhodobé nedostatky ve výkonu této agendy, které přes opakovaná upozornění (ústní i písemná) pověřená pracovnice neodstranila. Přesto jsme ze strany úřadu městyse postupovali maximálně korektně a řešili jsme ukončení pracovního poměru s paní Bc. Ditou Pažourkovou dohodou, ačkoliv nám Zákoník práce umožňoval i jiné, pro zaměstnance tvrdší varianty.
Proto jsem velmi rozčarovaný nepodloženými informacemi, které se šíří ve veřejnosti, že k ukončení pracovního poměru mělo dojít na základě špatných vztahů mezi zaměstnanci úřadu nebo dokonce snahou paní Pažourkovou z místa „vyštípat“. Jako statutární zástupce úřadu městyse nemohu k těmto věcem mlčet a musím se proti těmto nařčením zaměstnanců úřadu ohradit a důrazně upozornit na jejich nepravdivost.
Jediným důvodem ukončení pracovního poměru byly pracovní nedostatky a chyby, které je možné doložit např. zápisy z kontrol, zápisy z inventur atd. Vždy jsme se snažili o maximální otevřenost úřadu a jeho fungování, proto pokud má někdo z občanů dojem, že jsme nepostupovali správně, je možné na úřadě do příslušných materiálů, týkajících se rozsahu zjištěných nedostatků, nahlédnout.
Je smutnou realitou dnešní doby, že v případě neúspěchu se každý snaží hledat chyby všude okolo, jen ne u sebe. Stejně tak si bohužel mnoho lidí neuvědomuje, že neověřená pomluva se lehko vyřkne, ale může mít často vážné následky. Proto by se každý měl zamyslet, než na někoho druhého hodí bláto...
Zároveň chci při této příležitosti vyslovit uznání a poděkovat veřejně ostatním pracovnicím úřadu městyse, které za cenu desítek přesčasových hodin po večerech a o víkendech dávají celou agendu místních poplatků již několik týdnů dohromady, aby minimalizovali negativní dopady na vás, občany a plátce poplatků.
Je mi líto, že musím volit takovou formu vysvětlení situace, ale není možné nechávat volné pole jednostranným lžím a pomluvám.

Zdeněk Ryšavý, starosta městyse

Tak takhle vypadá likvidace zaměstnankyně našeho "zámku" z pohledu zámeckého pána. Je to svým morbidním způsobem vtipné - prý aby "nenechával volné pole jednostranným lžím a pomluvám", aniž by ovšem uvedl jediné konkrétní místo, kde bychom se s nimi mohli alespoň teoreticky skutečně setkat, rafinovaně raději preventivně obsadil prostor ve všech obecních médiích svou naprosto jednostranou dezinformační štvanicí.

Zopakujme si ale raději v klidu, co víme z veřejně snadno dostupných zdrojů:

- na podzim 2010 se stává starostou Okříšek Z.Ryšavý
- na konci roku 2010 odešla do důchodu paní Šípová, která dělala na radnici administrativní práce
- Z.Ryšavý s radou si ve výběrovém řízení na uvolněné místo vybrali Bc. Ditu Novákovou
- na konci března 2011 vychází Zpravodaj z Okříšek, ve kterém o ní Z.Ryšavý ve svém "slově starosty" mj. uvádí:

...I když je benjamínkem týmu, vrhla se do práce s obrovským nasazením, rychle zvládla problematiku a hodně nám pomohla v prvních týdnech s některými starými resty...

- dva roky na to tutéž paní (mezitím se provdala) Z.Ryšavý veřejně vydává za mírně řečeno problémovou, aniž by si nasypal popel na hlavu za svůj předchozí text ve Zpravodaji, ale hlavně aniž by nám nabídl skutečné příčiny svých konfliktů s ní či alespoň také její stanovisko k celé věci

Za všechno, co se děje na radnici, zodpovídá především starosta. On zodpovídá za výběr zaměstnanců, on odpovídá za rozdělení práce mezi ně, on zodpovídá za to, jak rychle a kvalitně všichni pracují a také jak dokáží spolupracovat či nespolupracovat v týmu. Z této zodpovědnosti se nemá jak vyvlíct.
Zkušební doba slouží k tomu, aby si zaměstnavatel mohl velmi důkladně (nejlépe mnohem větším zatížením, než jaké bude v budoucnu skutečně potřeba) prověřit, jestli nastupující zaměstnanec opravdu stačí na své povinnosti, protože - a v tom se pan Ryšavý docela mýlí - je dnes prakticky nemožné zákonným způsobem (dle §52 Zákoníku práce 262/2006Sb.) propustit zaměstnance jen kvůli tomu, že z nějakého důvodu nestačí dělat nějakou práci.

Pokud připustíme, že by skutečně paní Pažourková něco nestíhala, máme především dvě možná vysvětlení:

- na svou práci reálně nestačila, ale starosta je takový ňouma, že to nebyl schopen rozpoznat už během její zkušební doby, protože si vůbec nevyzkoušel co umí a co ne (a svůj text do Zpravodaje o ní si vycucal z prstu bez jakýchkoliv zkušeností s její prací)
- anebo by svou práci klidně zvládala, ale bránily jí v tom nějaké organizační nedostatky ve fungování úřadu, protože starosta hrubě zanedbal svou zákonnou povinnost vytvořit zaměstnancům vhodné pracovní podmínky k plnění úkolů (této verzi nasvědčuje to, že ani dlouholetá pracovnice paní Šípová před ní tu práci asi nestíhala, když tam po ní "zůstaly resty", které musela p. Pažourková po svém nástupu odstraňovat)

V obou případech to tedy evidentně není problém pracovnice, ale výhradně starosty. Hlavně proto by se pan Ryšavý měl nejlépe řídit tím, co sám píše, a odpovědnost začít hledat jen a jen u sebe.

Jak jsem znal paní Pažourkovou z několika návštěv na radnici, tak je to velmi slušná a vstřícná úřednice - přesný opak paní Smejkalové, se kterou musela sdílet kancelář. A odhaduji, že to mohl být ten skutečný a hlavní "problém", proč musela úřad opustit.

Pochybení pana Ryšavého ve vztahu k paní Pažourkové jen opět dokládá to, co jsem tvrdil vždycky: že osoba s jeho "kvalitami" nemá na místě starosty Okříšek co dělat a mnohem lépe pro všechny by bylo, kdyby se vrátil k tomu, co umí perfektně - olizovat a lepit do průkazek stranické známky ČSSD, poponášet odněkud někam aktovku (nyní už) senátora Bublana, tlachat o radosti ze zabíjení prasat na Facebooku se svými 4 tisíci oddanými registrovanými přáteli a k tomu ve volném čase někde něco cenzurovat.
14.04.2013
?subject=Další z přešlapů starosty Ryšavého'>Jaromír Suchý
přístupů: 5758    diskusních příspěvků: 1    poslední: 04.05.2013 15:38:19


© Jaromír Suchý 1999 - 2014