Voříšek
občasník pro Okříšky a okolí
O serveru | Mapa stránek | Statistiky | Vyhledávání | Služby | Kontakt
Hlavní rubriky:
Komentáře  [80]
Místní zajímavosti [3]
Co se děje v okolí [1]
Dokumenty [16]
Blog [10]
Webtipy [1]
Věřte - nevěřte (JPP) [8]

Archiv Voříška
z let 1999-2003
[168]

Seznam serverů
z okolí Okříšek


Spřízněné stránky:
Můj Lanškroun
Náš Liberec
Nerátky.cz (Neratovice)
Novojičínský Samizdat
Otevřené Úvaly
Radniční listy (opozice K.Vary)

Další oblíbené stránky

Stránky, týkající se zajímavých kulturních aktivit z okolí:
Fru Fru
Klub B Třebíč
Jezerel Thc
Zámostí - festival v Třebíči

Hlavní strana > Komentáře

Na stránkách zdenekrysavy.cz stále něco schází

Současný radní Okříšek a krajský tajemník ČSSD Zdeněk Ryšavý v srpnu 2004 zveřejnil své osobní internetové stránky a to dokonce rovnou ve vlastní doméně zdenekrysavy.cz. Od každého politika je snaha více informovat o své osobě jistě chvályhodný počin, nicméně je škoda, že v tomto případě zůstal pan Ryšavý v půli či spíše jen na začátku cesty. Po zhruba dvou měsících jejich provozu tam totiž nenalezneme ani to, co je pro politika kandidujícího v krajských volbách to nejpodstatnější: tedy jeho vlastní názory na aktuální celospolečenská témata či konkrétnější představy o lepším fungování regionu Vysočiny, a způsoby, jakými případně hodlá v krajském zastupitelstvu pracovat.

Samozřejmě lze namítnout, že jeho stránky přece obsahují i krajský volební program ČSSD. Ten je však natolik rozplizlý a politicky neutrální, že by se pod něj nejspíš bez problémů mohla podepsat kterákoliv politická strana a kterýkoliv jiný kandidát. Co konkrétního z něj by především rád v krajském zastupitelstvu prosazoval pan Ryšavý jsem zatím bohužel na jeho stránkách hledal marně. (Běžně očekáváme, že pokud je zastupitel lékař, zajímá se v krajském měřítku především o zdravotnictví, učitel o školství, živnostník o podporu podnikání, atd. Pan Ryšavý ale udává, že je povoláním "manažer" – a bez dalších informací je jen z toho opravdu docela těžké odhadnout, co by vlastně na "kraji" chtěl přesně dělat.)

A bohužel nejen, že nám pan Ryšavý tají své vlastní názory a návrhy na řešení aktuálních krajských a celospolečenských problémů (mě by třeba docela zajímalo, co si myslí o nevyhnutelnosti a způsobech reforem našeho školství, zdravotnictví, důchodového a sociálního systému a s tím provázaných změn včetně rušení řady ministerstev a vůbec redukce šíleně přebujelého byrokratického aparátu), ale dokonce se na svých stránkách nechlubí ani tím, jaké jsou jeho dosavadní ideové vzory, metody práce a konkrétní výsledky z místní politiky v Okříškách.

Inu, co se dá dělat - když to o sobě neuvádí sám, musí se za něj holt snažit někdo jiný...

1) Ideály a inspirační zdroje pana Ryšavého

je podle metod jeho práce zřejmě třeba hledat především v dlouholeté (a nejen rodinné) komunistické výchově a okouzlení z někdejších socialistických aparátčíckých manýrů. A je to logické – vždyť spousta lidí si dodneška myslí, že za socialismu jsme přece měli skoro "všichni všechno" hlavně díky diktátorským způsobům vlády a manipulace s masami, a největším problémem tehdejších vládců také byli především ti, co svými ideály a názory jenom nějak vybočovali z představ tehdejší vrchnosti.

Dalším "duchovním" zdrojem práce pana Ryšavého, se kterým se občas pochlubí, jsou schůze ČSSD a vymývání mozků na nejrůznějších stranických aparátčíckých školeních. Pokud jim tam přednášejí "odborní" kriminálníci typu Srby či exministra Svobody, či podivné existence typu Kavana, Šloufa, Schlinga nebo Grosse, musí to být jistě také bohatá studnice "moudrosti".

Jeho ideálem je proto nejspíš návrat o 15 a více let zpět, mít tady svoji obrozenou Národní frontu, která bude na utajených schůzkách kout pikle, jak mít v Okříškách místo dvou tisíc svéprávných občanů ohromné stádo němých ovcí, zdegenerovaných "krmivem" z kulovize, a které udělají vždy přesně to, co si zrovna přeje nějaký jejich velký "bača" či "bačové" z naší radnice. Největším nebezpečím pro Okříšky jsou proto zřejmě podle jeho představ a dosavadních skutků nikoliv líní, neschopní, nekompetentní a zkorumpovaní úředníci, podvodníci, zloději, výhružní anonymové, vandalové, vyděrači či násilníci, ale především každý, kdo se odmítá poslušně zařadit do jeho "stáda" a poskakovat podle toho, jak on zapíská či zapráská bičem. (Lenin se může v mauzoleu tetelit blahem, když heslo "kdo nejde s námi jde proti nám" zůstalo i 80 let po jeho smrti hlavním mottem činnosti takovýchto jeho pohrobků, a navíc se pomocí něj dokáží na lokální úrovni úspěšně dlouhodobě udržet u moci.)

2) Základní vlastnosti a metody práce pana Ryšavého

jsou vcelku prodrobně přiblíženy v jiných dřívějších textech – jednak v tom, věnovanému jeho idolu – prvnímu čestnému občanovi Okříšek Ropákovi 2003 Schlingovi, a také v návrzích nového praporu obce, a je asi zbytečné to tady znovu dopodrobna rozepisovat, proto si jen zopakujme:
 1. co nejširší anonymita práce a nulová osobní zodpovědnost
 2. přehlížení či omlouvání i toho největšího šlendriánu v práci obecních představitelů a úředníků
 3. zaměňování příčiny a následku - špatní proto nejsou darebáci, kteří nějaká svinstva páchají, ale především ti, kdo informace o nich vytahují na světlo, protože tím údajně pomáhají "šířit blbou náladu" ve společnosti
 4. při jednání s občany postupovat zásadně nikoliv podle zákona, ale podle "důležitosti" či "užitečnosti" dané osoby (tj. podle toho, jaký osobní prospěch mohou mít naši vládcové z daného občana)
 5. preferování zákulisních intrik před veřejně kontrolovatelným a korektním jednáním
 6. snaha vnucovat nám blivajz v podobě pověstného dortu pejska a kočičky (s bláhovou představou, že lze libovolně smíchat všechny protichůdné "dobroty" jako je pořádání Rally Vysočina a "klidné místo atraktivní pro turisty", prasečák se starobincem, památník okupantům a kolaborantům s oslavami založení republiky, velkorysé rozhazování milionů z obecních peněz do pochybných tvarůžkovitých investic se sbíráním desetníčků od občanů na obnovu jézéďáky "vybydlené" ruiny zámku, zápolit v celostátních soutěžích o údajně otevřený přístup k občanům a současně si nechat tučně platit i za naprosto banální informace a zvysoka kálet na výsledky pořádaných anket, atd.)
 7. nejkrásnější a nejdůležitější české slovo je pro něj "dotace" – jednak se díky časté neprůhlednosti jejich získávání vytvořilo "příjemně" kalné korupční prostředí, ve kterém už se dokáže pohybovat jako ryba ve vodě, ale především se díky nim i za cenu případných špinavých podvodů dá něco nahrabat na úkor ostatních, protože vždy jde přece o nějaké "cizí" peníze, které zřejmě podle jeho představ jen tak zbytečně leží někde na chodníku a jsou úplně "zadarmo" – stačí je zvednout, a byla by obrovská škoda, kdyby je využil někdo jiný smysluplněji
 8. vynález unikátní myšlenky, že jestliže některá konkrétní lumpárna, přestupek nebo trestný čin nebyl z jakýchkoliv důvodů nikdy potrestán, je to třeba brát tak, že se jeho spácháním nejen vůbec nic špatného nestalo, ale bylo vlastně dobře, že k němu došlo
 9. i přes podepsaný zastupitelský poslanecký slib není nutné dodržovat zákony, pokud by to bylo v nějakém "vyšším" zájmu (např. v zájmu obce nebo doživotního starosty Kuly)
 10. i přes zastupitelský slib opakované pohrdání jedním ze tří základních pilířů demokracie – soudní mocí (ovšem aniž by byl schopen uvést jiný způsob, čím by se v případě sporů měla nahradit)
 11. autorství originální myšlenky, že pokud má loď problémy s plavbou, zásadně za to vždy mohou především pasažéři, kteří se jen vezou, a v žádném případě ne její kapitán
 12. hraní si na Boha s právem posuzovat, zda někdo dělá či nedělá něco užitečného pro ostatní
 13. dělení občanů na dvě kvalitativní kategorie – ty dobré (ti, co nikdy nic nechtějí a své názory si nechávají pro sebe), kterým je občas potřeba vyjít trošku vstříc, a póvl druhé kategorie (ti, kteří po obci cokoliv požadují, popř. mají tu drzost, že někde presentují své vlastní názory), kterému je potřeba za všech okolností házet klacky pod nohy, neustále jej zesměšňovat a doporučit odstěhování
 14. i přes absolvování maturity občasné těžké problémy s matematikou, pokud se v číslech objeví zlomky, procenta nebo snad přesáhnou počet prstů na rukou
 15. vynález jednoduché obrany proti jakékoliv kritice i v případě těch největších zmetků v jeho práci: nikdo o tom nemá co mluvit, pokud neměl ve volbách více hlasů, než on
 16. vynález okříšské vrchnostenské logiky: podle ní na jedné straně uznává, že občané mají zákonem zaručena jistá práva (např. právo obrátit se s žádostí o projednání nějaké konkrétní věci na obecní radu), ale z takového práva ještě podle něj vůbec nevyplývá, že se tím musí řídit i naše vrchnost (např. rada takovou žádost skutečně projednat)
 17. nerespektování vlastnických práv - od záměrného znehodnocování majetku občanů až po souhlas s masovým vyvlastňováním a zasahováním do vlastnických práv občanů i tam, kde už jeho moc vůbec nesahá - např. na pozemky na katastru jiné obce
3) Praktické výsledky

Pan Ryšavý se na svých stránkách (v životopise) omezuje jen na výčet svých funkcí, volebních kandidatur a zisků a trochu pozapomíná zvýraznit, jak hodnotných konkrétních výsledků už ve své politické činnosti v Okříškách dosáhl, resp. k čemu aktivně napomohl. I když mu nedělá problém parazitovat i na skutečnostech, se kterými nemá vůbec nic společného, a zdůrazňovat, že (na rozdíl od jiných obcí) už máme elektřinu, vodu, kanalizaci, plyn, telefon či veřejné osvětlení, bude určitě lepší zůstat jen u jeho skutečných "zásluh":
 1. úspěšná likvidace místního kulturního střediska v roce 1998, které bylo desítky let profesionálním pořadatelem četných vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit
 2. úspěšná likvidace školního hřiště (hřiště, které je poblíž školy, si totiž místní fotbalisté nedávno zatravnili, a od té doby žáci musí chodit cvičit na jiné – skoro půl hodiny vzdálené)
 3. otevření nové knihovny, která však v rozporu se zákonem nemá bezbariérový přístup
 4. kolaudace stavby a legalizace vysílání kabelové televize – "přirozeně" až po jejím předchozím mnohaletém nelegálním pirátském vysílání (na naší radnici bohužel asi nikdo neví, že každá stavba musí být před používáním zkolaudovaná - a to je radní Ryšavý obdobně jako starosta dokonce svým vzděláním stavař!)
 5. specifický rozvoj místní občanské společnosti - na obranu proti nikdy nevyvráceným nesmyslům v přijatém územním plánu se zde totiž zformovalo zcela nové asi 40-ti členné občanské sdružení "Pro výstavbu a rozvoj obce Okříšky"
 6. oficiální používání nového obecního znaku rok před tím, než s ním dal souhlas ten, kdo jediný k tomu měl pravomoc
 7. vychvalování hochštaplera Tvarůžka za to, že s podporou doživotního starosty Kuly připravil svými diletantskými radami obec zbytečně asi o 3,5 miliónu korun
 8. zavedení nového drahého systému likvidace komunálního odpadu, který občany vůbec nijak nemotivuje k jeho minimalizaci a třídění
 9. krásný ohňostroj za 25 tisíc v době, kdy obec z nouze dvakrát otáčela každou korunu
 10. vybudování originální turistické atrakce: zhnusení krajiny okolo Okříšek dvěma tzv. poldry (namísto obnovení původních mezí a remízků na polích, jak to doporučovali státem placení odborníci)
 11. opakovaná aktivní podpora zveřejňování nechutných a zákeřných anonymů v obecních médiích – samozřejmě jen takových, které jsou namířeny na lidi mimo okruh radnice - vždyť někoho v médiích anonymně urážet je podle pana Ryšavého přece jen taková "sranda"
 12. vybudování tělocvičny u školy – první v historii (díky tomu, že školu a obec vedli mnoho let takoví ti Velcové a Kulové, byla v Okříškách určitě úplně poslední základní škola své velikosti v republice, které neměla ani vlastní tělocvičnu – je tedy jistě potřeba zajásat i nad odstraněním této do nebe volající ostudy)
 13. podíl na vzniku unikátní stavby tzv. inverzní architektury (a tím další turistické atrakce) – našeho důchodčína, umístěného bezprostředně mezi frekventovanou výpadovkou a široko-daleko zapáchajícím prasečákem
 14. podíl na vzniku zbytečně předimenzované (a tedy předražené) čističky odpadních vod, přičemž ve dvou ze tří dalších spádových oblastí Okříšek kanalizace vůbec dosud není ani koncepčně vyřešena
 15. znovuobnovení místní Národní fronty v tomto roce
 16. zisk Zlatého erbu za první místo v soutěži o nejlepší obecní internetové stránky (kterou si pro svou propagaci pořádá firma, která Okříškám www stránky udělala), ale přitom na radnici v Okříškách dosud není nikdo schopen ani odeslat email zájemcům o informace, kriticky důležité pro jejich podnikání (plánované vypnutí elektřiny, plynu, vody apod.)
 17. naše nové obecní "náměstí" a jeho nejbližší okolí - tedy uvolněný prostor po zhruba desítce domů v centru obce, které někdy před 25 lety komunisti nechali k malé radosti jejich majitelů srovnat se zemí pod revolučním heslem "staré musí ustoupit novému", slouží dnes především jako exotický bazar igelitových stánkařů s podřadnou veteší (přes den) či odstavné parkoviště převážně zahraničních kamionů (v noci)
 18. prosazení nového územního plánu s unikátními ropáckými myšlenkami, jakože z hlediska našich občanů je pro tranzitní kamionovou dopravu mnohem lepší průtah než obchvat obce (obchvat byl přitom navrhován už v územním plánu z roku 1946) a že je potřeba zvýšit rychlost a četnost vozidel, jedoucích přes přechod pro chodce u naší základní školy
(Omlouvám, jestli jsem v tom orientačním výčtu na něco důležitého zapomněl.)

Takže, milí čtenáři, pokud chcete alespoň trochu přispět k tomu, aby se s Okříškami i celá Vysočina změnila ve skanzen totality (s vládou líného a prohnilého úřednictva, likvidací vzdělání a kultury, masovým vyvlastňováním, štvanicemi na svéprávně jednající občany, atd. atd.) je řešení celkem jednoduché - 5. a 6. listopadu neseďte doma, ale běžte volit, do obálky vložte volební lístek ČSSD a na něm zakroužkujte číslo 8.

A na závěr ještě malá osobní poznámka k novým stránkám pana Ryšavého:
já sám bych se asi na jeho místě (popř. na místě tvůrce jeho stránek) docela bál použít právě onu doménu zdenekrysavy.cz, protože z ní jako kouzlo nechtěného až příliš okatě trčí mluvnický základ nově vzniklého slova, totiž slovo "krysa" – zvířátko, které často slouží jako synonymum parazita a  které lidé většinou nemají rádi, a asi bych si raději zvolil doménu jinou – tedy zdenek-rysavy.cz či zdenek_rysavy.cz. I když na druhou stranu, proč ne? Krysy jsou prý u nás teď kriticky ohrožený druh, protože je všude vytlačili a vyhubili potkani, a tak je asi na místě tyto sympatické hlodavce v zájmu zachování rozmanitosti druhů trochu podpořit a panu Ryšavému i za jejich neúmyslnou propagaci poděkovat.
12.10.2004
?subject=Na stránkách zdenekrysavy.cz stále něco schází'>Jaromír Suchý


Související odkazy:
www.zdenekrysavy.cz - stránky pana Ryšavého


přístupů: 6150    diskusních příspěvků: 3    poslední: 27.10.2004 23:38:57


© Jaromír Suchý 1999 - 2014